Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikogu kiitis heaks lisaeelarve, millega eraldatakse sotsiaalministeeriumi haldusalale kokku 192,8 miljonit eurot. Lisaeelarvega tõstetakse esimesest juunist toimetulekutoetuse piiri 150 eurolt 200 eurole ning makstakse sügisel lastele ning pensionäridele viiekümne euro suurune toetus kaupade ja teenuste kiirest hinnatõusust tulenevate raskuste leevendamiseks.

„Kuigi tegemist on olnud siiski sõjategevusest tingitud lisaeelarvega, on mul hea meel, et ka riigikogu kinnitas tunduvalt pikema perspektiiviga otsuse, nagu selleks on toimetulekupiiri tõstmise,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Senine toimetulekupiir on kindlasti oma aja ära elanud ning muutunud majanduslikes olukordades peame igakülgselt aitama ja toetama oma inimeste igapäevast toimetulekut.”

Alates 1. juunist tõuseb toimetulekupiir 200 euroni. Toimetulekutoetuse määramisel hakatakse esimesest juulist eluasemekulu liigina arvesse võtma ka eluasemelaenu tagasimakset nagu seni on toetatud peresid, kes elavad üüripinnal. See aitab raskustesse sattunud peredel eluaset alles hoida.

2021. aastal maksid kohalikud omavalitsused toimetulekutoetust 9806-le leibkonnale. Toimetulekutoetust sai kokku 16 508 inimest, mis moodustab 1,2 protsenti Eesti elanikest. Prognoosi järgi suureneb toimetulekupiiri suurenemisel toimetulekutoetust saavate leibkondade arv umbes 1300 võrra.

Käesoleva aasta novembrist hakatakse hinnatõusu leevendamiseks maksma täiendavat ühekordset toetust ka lastega peredele. 50 eurost toetust makstakse pere iga lapse kohta, kellele makstakse novembrikuu eest lapsetoetust.

Lisaks lastele makstakse hinnatõusu leevendamise toetust veel nendele inimestele, kes seda samuti enam vajavad, so vanaduspensioniealised erinevate pensionite saajad, töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel saavad inimesed, kellel on tuvastatud 100-protsendiline püsiv töövõimetus, puuduva töövõimega inimesed, kellele makstakse töövõimetoetust ning vanaduspensioniealised sotsiaaltoetuse saajad. Toetuse maksmiseks on riigieelarvesse nähtud ette 30 miljonit eurot.

Hinnatõusu leevendamise toetus mõjutab positiivselt leibkondade tulusid. Peamine mõju avaldub nende majandusliku toimetuleku paranemises seoses väga kiire hinnatõusuga.

Viimased uudised