Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Enri Uusna

Keskkonnaamet ja partnerid korraldavad 5. ja 19. septembril Viljandis ja Lahemaa rahvuspargis ning 10. oktoobril Otepää looduspargis maastikumängu, kus õpilased koguvad teadmisi piirkonna loodusest ja kultuuriväärtustest.

Lahemaal juba viiendat, Viljandis kolmandat ja Otepääl esimest korda toimuva maastikumängu eesmärk on tekitada õpilastes maastikul liikumise kaudu huvi ümbritseva keskkonna ja selle hoidmise vastu. Nii nagu kõlas looduskaitsekuu sõnum, et loodushoid on meie igaühe endi kätes, õpetavad ka maastikumängud läbi väikeste ja igapäevaste tegevuste loodust hoidma. Kokku osaleb mängus ligi 500 õpilast 20-st koolist, kes muuhulgas tutvuvad ka erinevate keskkonnaasutuste tegevustega, et tulevikuski saaks vajadusel nende juurde teadmisi ammutama minna.

„Mängude kontrollpunktide ülesanded on lahendatavad tänu nutikusele ja teadmistele, viimaseid saab igas punktis aina juurde koguda. Muuhulgas tuletame meelde, kuidas ümbritseva looduse hoidmine algab väikestest lihtsatest tegudest, mis on jõukohased kõigile,“  lausus Krista Kingumets, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Viljandimaal.

Kingumetsa sõnul on eriti vahva, et kõik ürituse õnnestumisse kaasa aitavad koostööpartnerid teevad seda suure sooviga pakkuda oma piirkonna lastele üks meeleolukas ja silmaringi avardav päev.

„Peame oluliseks loodushariduse andmist noortele, et neist kujuneksid meie elukeskkonna head tundjad ja hoidjad,“ ütleb Linda Metsaorg Eru Lahe Seltsist, kes aitab korraldada Lahemaal toimuvat mängu. Et Lahemaa mäng toimub Valgejõe kallastel, on sealsed ülesanded seotud vee ja taastuvenergeetikaga. Lisaks õpitakse tundma Nõmmeveski kanjonit ümbritsevaid metsakooslusi ja sealset linnustikku.

Viljandis saab aga teadmisi maastiku mõjust linnaruumi kujunemisel, ravimtaimede kasulikkusest, söödavatest ja mürgistest taimedest ning looduslike koosluste taastamisest. Lisaks on ülesanded jäätmete ringmajanduse ja reovee puhastamise, aga ka koduaia viljapuude tundmise kohta.

Otepää looduspargi mängul keskendutakse piirkonna maastikele, nende väärtustele ja inimese rollile looduse hoidmisel.

Viljandimaal löövad kaasa Viljandi Muuseum, Piret Anier, Peep Tobreluts ja Viljandi Huvikool, Anne Maala, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud, Viljandi Avatud Noortetuba, Lilli Looduskeskus ja EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus.

Lääne-Virumaal aitavad mängu läbi viia Eru Lahe Rannarahva Selts, Lahemaa Looduskool, Lahemaa Keskkonnahariduse Selts, Looduskool Vesipapp, Luureretked OÜ, Puhta Vee Teemapark, Ubari Loodustarkuse Keskus, RMK Oandu külastuskeskus ja RMK Sagadi looduskool.

Valgamaal osalevad mängu korraldamises Pühajärve Põhikool, Noorte Kotkaste Valgamaa malev, Kodutütarde Valgamaa ringkond ja Kappermäe Selts.

Viimased uudised