Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: kpr Marcus Liinamäe

Käesoleval nädalal andsid pidulikel rivistustel kaitseväe erinevates väeosades üle Eesti sõdurivande kokku üle 980 ajateenijat, mis tähistas oktoobris teenistust alustanud võitlejate sõduri baaskursuse lõppu.

Diviisi 1. jalaväebrigaadi Tapa ja Jõhvi linnakutes andsid truudusetõotuse kokku umbes 590 sõdurit.

„Täna te seisate siin, et anda meie ja oma lähedaste ees sõdurivanne. Nende sõnade tähtsus tuleb eriti hästi välja, kui me mõtleme sellele, et 105 aastat tagasi meie esivanemad relv käes kaitsesid Eesti vabadust ja kui me mõtleme sellele, mis toimub meie ümber praegu. Võibolla peame ühel päeval oma esivanemate kombel täpselt samamoodi olema valmis kaitsma oma riiki, kodu ja lähedasi välise ohu eest,” ütles 1. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Mart Sirel. „Teil seisab ees väga oluline ülesanne – kasvada nüüd kokku jagudeks, rühmadeks, pataljonideks, et mitte miski ei oleks takistuseks juhul, kui peame relva enda kaitseks haarama.”

Lisaks vandusid truudust veel diviisi 2. jalaväebrigaadis ligi 270 võitlejat ning staabi- ja sidepataljoni üle 120 ajateenijat. Samuti andsid sõduri vande ligi 15 küberväejuhatuse spordirühma võitlejat.

Sügisel teenistust alustanud sõdurid õppisid seitsme nädala vältel käsitlema teenistusrelva, orienteeruma maastikul ja tegutsema väliharjutustel. Samuti omandasid värsked sõdurid esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ja kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest.

Sõduri baaskursus lõppeb eksamiga, mille käigus kontrollitakse õppurisõdurite teadmisi ja oskusi nii teoreetiliste testidega kui praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine ja miinide paigaldamine. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väeosades kuni 50 kilomeetrit.

Sõdurivandega tõotab kaitseväelane jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olla valmis ohverdama oma elu isamaa eest ning pidada kinni kaitseväe distsipliinist. Truudusetõotuse annavad ajateenijad pärast sõduri baaskursuse lõpetamist. Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri jaoks esmatasandi õpe, kus värsketele kaitseväelastele antakse üksikvõitleja teadmised ja oskused.

Praegu aega teenivate naiste ja meeste väljaõppetsüklid lõppevad 2024. aastal õppusega Kevadtorm, mille järel arvatakse nad reservi.

Viimased uudised