Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Õpilasüritus Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Foto: Kristi Salum

Haridus- ja Noorteameti koolidele ja lasteaedadele mõeldud tehnoloogiahuvi toetavast õpilasüritusest „ProgeTiigri tulevikutegija 2022” võttis osa ligi 5500 õpilast 140 haridusasutusest üle Eesti.  

Kooliõpilastele ja lasteaialastele mõeldud viies ProgeTiigri õpilasüritus toimus sel aastal 26. septembrist kuni 18. novembrini. „ProgeTiigri tulevikutegijad” on osa üleeuroopalisest programmeerimise nädalast Code Week. Tänavu saavutasid Eesti koolid ja lasteaiad tegevuste ja rahvaarvu arvestuses 356 üritusega kuuenda koha.

Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigri programmijuhi Kirke Kasari sõnul korraldasid Eesti koolid ja lasteaiad üle Eesti mitmeid põnevaid õpilasüritusi. „Õpilasüritusel harjutati robotite abil meeskonnatööd, jutustati lugusid, loodi digikunsti ja animatsioone, tantsiti ja musitseeriti koos. Õpilased panid end proovile nii virtuaalreaalsuses, 3D modelleerimises kui ka seadmeta programmeerimises, aga ka lapsevanemaid ja kaaslasi õpetades,” rääkis Kasari.

„Sel aastal näitasid eriti aktiivset osavõttu üles lasteaiad ning osades lasteaedades viidi tegevusi läbi kõikide rühmadega. Huvitavaid ettevõtmisi jagus ka koolidesse – õpilasürituse käigus sai robootika abil õppida nii matemaatikat kui ka keelt, ajalugu ja loodusaineid, kunsti- ja käsitööd. See võimaldas korrata reegleid liikluses hakkamasaamiseks ja veebis turvaliseks toimetamiseks,“ lisas ta.

Ülesandeid tehti nii õppetöö ajal, pärast tunde huviringis kui ka piirkondlikel ühisüritustel. ProgeTiigri veebilehel jagati arendavaid ideid õppetöö rikastamiseks, mida saavad ka teised õpilased edaspidi järele proovida.

Boonusena toimus sel aastal ProgeTiigri programmi 10. sünnipäeva puhul ka mängu- ja animatsioonikonkurss, kus õpilased said oma programmeerimisoskust ja loovust proovile panna. Konkursile laekus ligi 100 vahvat sünnipäevateemalist tööd.

Õpilasüritus on viie aasta jooksul osalemisrõõmu pakkunud enam kui 50 000 õpilasele.

Õpilasürituse ülesanded on huvilistele lahendamiseks üleval ProgeTiigri kodulehel https://progetiiger.ee/tool/72/progetiigri-tulevikutegijad-2022.

Taustainfo:

  • ProgeTiigri programmi eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning IKT valdkondade vastu. Programmi tegevusi viib ellu Haridus- ja Noorteamet ning toetab Euroopa Sotsiaalfond.
  • Programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud üritusi. Eestis koordineerib Code Weeki tegemisi Haridus- ja Noorteamet.

Viimased uudised