Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Seimis on arutluse all tubakaseadus, mis keelustaks maitsetega e-sigarettide müügi, kuid Läti Rahandusministeerium seisab oma äsja tehtud avalduses keelamise vastu.

Ministeerium tõi välja, et keeluga Euroopa Liidus lubatud toodete tarbimist ei „tühista“, pakkumise võtaks üle salaturg ning riik kaotab 10 miljonit eurot aastas. Eestis on maitsestatud e-sigaretid olnud keelatud juba kolm aastat, kuid selle toote tarbimine on sama aja jooksul paraku kasvanud, sest tooted on liikunud ulatuslikult mustale turule.  Läti Rahandusministeerium juhib eelnõu menetluses tähelepanu, et 2020. aastal arutlusel olnud maitsestatud e-sigarettide keelamine ei saanud enamiku parlamendisaadikute toetust. Oluline on hoida tooted maksustatud ja kontrollitud keskkonnas.

„Euroopa Liidu riikidest on hetkel Eesti üks kõige karmimate piirangutega riik e-sigarettide müügis, kuid alaealiste kättesaadavusega seotud probleemid on paraku suuremad, kui mujal,“ lausus Eesti E-sigareti Kaupmeeste Liidu liige Diane Sirelpuu. E-sigaretid on reguleeritud Euroopa Liidu tasandil rangemalt, kui mujal maailmas ning Eesti on täiendavalt kehtestanud juurde rohkem keelde ja piiranguid, kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Eestis on maitsestatud e-sigaretid, seal hulgas maitsestatud ühekordsed e-sigaretid keelatud juba kolm aastat, samuti on keelatud e-kauplused, kuid tooted liiguvad kasvavas mahus läbi salaturu kaubitsejate. Viimasel ajal läbi viidud ajakirjanduslikud eksperimendid on näidanud, et maitsestatud e-sigarette tellitakse piiramatult teiste riikide e-kauplustest, seal hulgas Lätist.

Euroopa Liidu 27 riigi seast on keeld maitsestatud e-sigarettidele kehtestatud vaid viies, millest üks on Eesti. Rootsis lükati keelustav seadusepunkt parlamendis tänavu aasta juunis tagasi, Lätis rahandusministeerium sekkus keelustava seaduse vastu novembris. Pigem näeme trendi mitte keelata maitsestatud e-sigarette, sest see ei pruugi riigi rahvatervise ja rahanduse seisukohalt olla tulemuslik.

Eesti E-sigareti kaupmeeste esindusorganisatsioon rõhutab, et vastupidiselt ministri ja sotsiaalministeeriumi esindajate intervjuudes väljaöeldule on e-sigaretid tubakaseaduse kohaselt reguleeritud Eestis sarnaselt tubakatoodetega ning on alaealistele keelatud. Aktsiis kehtestati e-sigarettidele juba 2018. aastal ning piirkonna kõrgeima määraga, vastupidiselt väitele, et seda alles hakatakse tegema. Ranged piirangud e-sigarettide väljapanekule on samuti juba kehtestatud ning Eesti on üks väheseid riike, kus ei tohi e-sigarette turustada e-poes.

Sirelpuu sõnul teevad ettevõtjate esindusorganisatsioonile eriti muret terviseministri seisukohavõtud illegaalse turu osas, nimetades seda halliks alaks, kus seadused ja järelevalve ei kehti.

„Pole olemas pool-legaalset kaubandust, vaid legaalne kaubandus ja illegaalne kaubandus,“ rääkis Diane Sirelpuu. „Rõhutan, et keelatud kauba tellimine välisriikidest ja müük Eestis ei ole mitte hall ala nagu väitis tervise- ja tööminister näiteks 10. novembri Kuku Ärataja intervjuus, vaid illegaalne tegevus, mis hüppeliselt kasvas pärast maitsestatud e-sigarettide (sh maitsestatud ühekordsete sigarettide)keelustamist Eestis.“

Musta turu nimetamine halliks alaks, kus järelevalve puudub ja seadused ei kehti, on Sirelpuu sõnul soosiv suhtumine salakaubaga hangeldamisesse ning  annab ohtliku sõnumi, et riik vaatab sellele tegevusele läbi sõrmede ja tagajärjed pahalastele puuduvad. „Ettevõtjatena loeme välja, et musta turu ohjeldamiseks pole plaanis midagi ette võtta,“ märkis ta ja lisas, et väär jutt piirangute puudumisest on toonud viimase nädala jooksul e-sigareti kauplustesse ka täiendavat huvi noorte poolt, kes on tõlgendanud sõnavõtte, nagu toodete müük oleks neile lubatud.

„Eilsel Riigikogu istungil, kus tubakaseadust menetleti, tõdesid rahvasaadikud, et Eestis peab tegelema musta turu piiramise- ja olemasolevate piirangute järelevalvega, mitte uute piirangute väljamõtlemisega. Eesti ettevõtjatel on ootus, et sellega kiirelt edasi tegutsetakse,“ lisas Sirelpuu.

Liit rõhutab, et nii maailmas kui ka Eestis müüakse kordades rohkem tubakaga nikotiinitooteid kui tubakata alternatiivseid nikotiinitooteid, vastupidiselt Tervise Arengu Instituudi poolt välja toodud väidetele. „Kui ülejäänud maailm võitleb tubakakahjude vähendamisega, siis on Eestis saanud viimase kahe nädala jooksul jõulise ametkondade toetuse tubakatööstus ja traditsioonilised sigaretid, sest nende toodete müügimahte ja kättesaadavust hinnatakse marginaalseks“ lisas Sirelpuu.

Oleme jälginud avalikke väljaütlemisi e-sigarettide teemal ning tõdeme, et sektori regulatsioonidest on arusaamine heitlik ning lahendusettepanekutena käiakse välja Eestis juba kehtivaid keelde ja piiranguid, mis lahendustele kaasa ei aita.

Allikaviide Läti rahandusministeeriumi pöördumisele seoses tubakaseaduse menetlusega parlamendis:https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/BC9AB253321FF827C22588E800383A2C?OpenDocument

Seetõttu teeme kiire ülevaade e-sigareti müügi regulatsioonidest ning turuolukorrast:

  • E-sigaretid on sarnaselt tubakaga reguleeritud Eestis tubakaseadusega ning müük alla 18aastastele on keelatud.
  • Nii tubaka kui ka e-sigarettide müüki reguleerib Euroopa Liidu direktiiv, millega e-sigaretid on Euroopa Liidu riikides oluliseltrangemalt reguleeritud kui paljudes teistes riikides.
  • Euroopa Liidu riikidest on hetkel Eesti üks kõige rangemate piirangutega riik e-sigarettide müügis. Eestis on mitmeid keelde ja piiranguid, mis teistes Euroopa Liidu riikides puuduvad.
  • Rangetest piirangutest ja keeldudest hoolimata on e-sigarettide kättesaadavus Eestis suuremaks probleemiks kui mujal.
  • Maitsestatud e-vedelikud keelustati Eestis 2019. a. Maitsestatud e-sigaretid olid olulise turupositsiooniga  tootekategooria nii Eestis kui ka on täna teistes riikides. Kuna riikides meie ümber on jätkuvalt lubatud nii maitsestatud e-sigarettide müük kui ka müük veebipoes, siis oleme täna jõudnud olukorda, kus Eesti ettevõtjad seda toodet juba kolm aastat ei müü, kuid tarbimine on ootustele vastupidiselt samal ajal oluliselt kasvanud. Pakkumine aga 100% salaturu müügivõrk, läbi mille jõudis toode alaealisteni. (Lisame, et lubatuks jäid tubakamaitselised vedelikud ning 2020. aastal taaslubati mentoolimaitselised e-vedelikud Eestis. E-sigareti kauplustes mida on Eestis ca 60 tk, on ametkondade 2019. aasta kinnitusel müügil ka iseseisvaks maitsestamiseks mõeldud e-vedeliku maitsestajad.)
  • Täna ei ole tegu vaid eraisikute pahaaimamatu tellimisega välismaa veebipoest, vaid osa organiseeritud kuritegevusest. Müük on avalik nii sotsiaalmeedias kui tänavatel läbi diilerite.

Teistest riikidest Eestis keelatud kauba tellimine ja müük Eestis ei ole mitte hall ala nagu väitis tervise- ja tööminister 10. novembri Kuku Ärataja intervjuus, vaid illegaalne tegevus, mille ohjamine pärast maitsestatud e-sigarettide (sh maitsestatud ühekordsete sigarettide) keelustamist Eestis on riigil ebaõnnestunud.

  • Lisame, et valdav enamus 27st Euroopa Liidu riigist lubab maitsetega e-sigarettide müüki. Seaduseelnõud on viimase aasta jooksul olnud menetluses kahes riigis, millest Rootsis lükati parlamendis keeld tagasi ning Lätis rahandusministeerium sekkus. Ka 16.11.2022 tõdesid parlamendisaadikud Riigikogus tubakaseaduse arutelul, et must turg on oluline probleem, millega peaks olema parlamendil julgus tegeleda.
  • Problemaatilised maitsestatud ühekordsed e-sigaretid on täna kauplustes keelatud ja need tooted liiguvad Eesti turul vaid läbi illegaalse müügi. Kehtestades keeld juba enamikus keelatud kategooriale, oleks keelatud ka ametlikes kauplustes mentooli- ja tubaka maitseliste e-sigarettide müümine. See tähendab olulist probleemi eskaleerumist ka keskkonna vaates. Hetkel kõik ametlikult müüdavad akujäätmed on kaupmeeste poolt deklareeritud ning nende puhul eksisteerib ka jäätmete koguste üle ülevaade. Kui kõik ühekordsed e-sigaretid keelata, on kogu jäätmete hulk teadmata ja nendega seonduv kommunikatsioon võimatu.
  • Tehniliselt ei ole võimalik tühja ühekordset e-sigaretti prügist üles korjata, puhtaks pesta ja uuesti kasutusse võtta. Sellised väited tekitavad valearusaamu ning suurendavad noorte huvi kogumiskastide vastu.
  • Lisame juurde, et Eesti e-sigareti ettevõtetel puudub e-sigarettide müügil seos tubakatööstusega. E-sigarettidele rakendatud keelud loovad pinnase tubakasuitsetamise kasvuks, mille müügimahud Eestis on kordades suuremad kui tubakavabad nikotiinitooted. 

Viimased uudised