Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

lasterikka pere toetus

1. juulist hakkab Eestis kehtima lasterikka pere toetus, mille kohaselt saavad pered, kus kasvab kolm kuni kuus last, lisaks lapsetoetusele 300 eurot kuus ning seitsme ja enama lapsega peredele kuus 400 eurot.

„Lasterikka pere toetus annab peredele täiendava kindlustunde – nii neile, kus juba kasvab kolm ja rohkem last kui ka neile, kes alles mõtlevad kolmanda lapse saamisele,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Eesmärk on vähendada igapäevaselt lapsi kasvatava vanema koormust lastega seotud kulutuste kandmisel ja väärtustada laste kasvatamist suures peres.”

Toetuse saamiseks peab kolm või enam lapsetoetust saavat last kasvama koos ühes peres. Lapsetoetust makstakse iga lapse kohta alates sünnist kuni lapse 16-aastaseks saamiseni, õpingute jätkamise korral kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni.

Kui perele juba makstakse lapsetoetust vähemalt kolme lapse kohta, siis eraldi taotlust lasterikka pere toetuse saamiseks pole vaja esitada. Raha kantakse vanemale, kellele seni on laekunud igakuine lapsetoetus. Kui kolmas laps alles sünnib, saab kõik toetused taotleda korraga.

Lasterikka pere toetus asendab senise seitsme- ja enamalapselise pere toetuse.

Eestis on praegu üle 18 000 lasterikka pere, sealhulgas 136 peret, kus kasvab seitse või enam last. Esimesed väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet 7. juulil.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised