Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Toimetusega võttis ühendust Võru valla elanik, kes on hädas koertega, kes jooksevad lahtiselt teede ääres. Autos sõites ei saa midagi arugi, aga kui sõita rattaga, siis võib klähviv või säärt näksiv koer olla tõeline nuhtlus.

Kirjeldusest tuleb välja, et lahtised koerad jooksevad maapiirkondades ringi praktiliselt igal pool, mis muudab rattasõidu väga ohtlikuks. Mida siis teha? Kas rattur või tee peal kõndija peabki arvestama sellega, et väike näksimine käib asja juurde?

Politsei info kehtestab koerte ja kasside pidamise eeskirja kohalik omavalitsus ning ka järelevalve teostamine on nende vastutusala. Neist eeskirjadest nähtub, et loomapidaja on kohustatud tagama pideva järelevalve koera ja kassi üle ning välistama looma omal tahtel välja pääsemise. Paraku ei taha kõik elanikud ühiskonnas kehtivatest normidest kinni pidada või neid eeskirju aga täita.

Kommenteerib Võru piirkonnapolitseinik Elar Sarik:

Me kõik soovime, et igal inimesel oleks turvaline ringi liikuda ning seda turvalisust ei loo kaugeltki mitte see, kui loomad küla või alevi vahel lahtiselt ringi jooksevad ning kõrvalisi inimesi ohustavad. Paraku oleme aastate vältel näinud aga igasugust suhtumist. On neid, kelle juurest tõesti pani koer plehku peremehe hoolivusest ja pingutustest vaatamata, ent siis on neidki, kelle arust on vabalt ringi jooksev koer normaalsus ning ei näe selles midagi halba. Paraku ei saa meie aga sellist hoolimatust ja korralagedust oma kodukanti lubada ning pean tarvilikuks loomaomanikule tema kohustused ja vastutus meelde tuletada.

Teatud juhtudel on levinud arusaam, et koeri ei pea aias või ketis kinni hoidma ning lastakse neil vabalt ringi liikuda. Loomaomanik arvab, et koer tunneb oma territooriumi piire ega lähe kaugemale. Tegelikult ei saa looma niimoodi usaldada. Koerad käivad kodust kilomeetrite kaugusel, eriti koos teiste koertega. Koduaiast lahti pääsenud hulkuv loom häirib kaaskodanikke, ta võib põhjustada teistele varalist kahju, rünnakutega tervisekahjustusi ning selle eest tuleb kanda vastutust loomapidajal.

Ka võib loom ise sattuda õnnetusse, näiteks jääda auto alla või saada vigastatud teiste loomade, pahatahtlike või ennast kaitsvate kaaskodanike poolt. Looma pidamise ja tema tekitatud kahju eest vastutab loomaomanik. Et vältida olukorda, kus hulkuma läinud koer kahju põhjustab, tasub investeerida aedadesse ja loomadel pidevalt silm peal hoida. Võttes endale koera, võtate ka vastutuse, et loom ise ning ka teised kõrvalised oleks tema eest vajadusel kaitstud.

Iga koeraomanik peab arvestama, et ilma peremeheta ringi jooksev koer, kes küll peremehe arvates ei ole kuri, mõjub teistele inimestele ikkagi häirivalt ja hirmutavalt. Kasside ja koerte pidamise eeskiri on sätestatud kohaliku omavalitsuse poolt ning on mõeldud omanikele, et tagada nende loomade püsimine kodudes või hoovides. Seejuures tuleb silmas pidada, et eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom.

Politsei lahendada on juhtumid, kus loom põhjustab varalise kahju või on ohuks inimestele endile. Iga-aastaselt käivitab politsei Eestis kokku enam kui sada menetlust, kus rikuti koerte kasside pidamise eeskirja. Neist üksikutel juhtudel põhjustati sellega inimesele tervisekahjustus. Varakahjuga on reeglina olnud tegu siis, kui lahti pääsenud koerad murravad mõne teise looma maha (koera, kassi, kanad, küüliku jne). Politsei alustab sellistel juhtudel väärteomenetlust ning kui meedikutelt tuleb politseile tagasiside, et kannatanu vigastused on rasked, jätkatakse uurimist vajadusel kriminaalmenetluses.

Kui märkate hulkuvat looma, siis tuleks temast teada anda kas häirekeskuse numbril või paluda abi varjupaiga töötajalt looma turvalisse kohta toimetamiseks.

Loomaomanikule teadmiseks:
• Koera tuleb pidada omanikule kuuluval territooriumil nii, et oleks välistatud koera lahti pääsemine.
• Koer või kass ei tohi häirida rahu ega rikkuda kaaskodanike vara
• Loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma püüdmist korraldab loomapidaja või kohalik omavalitsus, kellel üldjuhul on olemas ka lepingud loomade varjupaikadega.
• Juhul, kui hulkuva koera omanikku ei õnnestu kindlaks teha, kutsutakse kohale loomapüüdjad, kes koera varjupaika toimetavad.
• Kui looma omanik õnnestub tuvastada tuleb tal lemmikule järgi minnes tasuda looma püüdmisega ja ülalpidamisega kaasnenud kulutused.
• Politsei sekkumist vajavad juhtumid, kus hulkuv koer on põhjustanud varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse.
• Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on sellisel juhul võimalik looma omanikku karistada rahatrahviga.

Viimased uudised