Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

lahingukool

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Lahingukool viib 9.-10. märtsil Varstu alevikus läbi taktikaharjutuse.

Lahingukooli veebli vanemveebel Indrek Ojasoo sõnul on eesmärk harjutada juhtimist asustatud piirkonnas. „Osalevate üksuste eesmärk on patrullide, liikluskontrollpunktide ja teiste tegevuste tagada julgeolek ja kohaliku võimu kontroll asulas,” sõnas Ojasoo.

Harjutus algab Varstu alevikus neljapäeva hommikul kell 8 ning lõppeb reedel kell 17, öisel ajal tegevust ei toimu. Harjutuse jooksul ei siseneta eravaldustesse ning kohalike elanike igapäevategevusi ei häirita.

Õppusest võtab osa ligikaudu 40 tegevväelast, sõidukitest 5 veoautot ja 2 maasturit. Harjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, kuid mis võivad tekitada tavapärasest suuremat müra. Harjutusel kasutatav tehnika liigub ainult mööda sõiduteid. Lisaks osaleb harjutusel ka õhuväe kopter.

Lõunaeestlane

Viimased uudised