Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Marina Loštšina

1. jalaväebrigaad andis täna kell 16 kaitseväe keskpolügoonil positsioone hõivanud sõduritele käskluse „lae ja pane valmis“ ning järgnevad pea 48 tundi täidab 22. jalaväepataljon koos toetavate üksustega erinevaid lahingülesandeid. 22. jalaväepataljoni lahinglaskmised kestavad 1. juunini, seejärel asub ülesandeid täitma 12. jalaväepataljon.

„Ma olen kindel, et kõik osalejad peavad meeles, et esimene ja kõige tähtsam kaitseriiv asub nende peas, hoiavad oma meeled teravad ning naudivad õppust, mida 1. jalaväebrigaad on nende jaoks ette valmistanud,“ ütles õppuse juht 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus. „Meil on tänavu esindatud oluliselt rohkem kaudtulerelvasid – 81mm ning 120mm miinipildujad, 105mm Ühendkuningriigi kerge suurtükk, 122mm ja 155mm haubitsad ja mitmikraketiheitja MLRS. Kaasatud on ka ründekopterid, mis toetavad maapealsete üksuste tegevust. Kaudtuld kontrollitakse ja juhitakse lisaks maastikul olevatele tulejuhtidele ka droonidega.”

Enne õppuse algust korraldasid 22. jalaväepataljon ning toetavad üksused ühendrelvaliigi harjutuse, mille käigus mängiti läbi ees ootavaid operatsioone maastikumudelil.

1. jalaväebrigaad korraldab Kevadtormi lõpetavaid lahinglaskmisi teist korda.

Kevadtormi lahinglaskmiste eesmärk on kaitselahingu ja vasturünnakute harjutamine koos kaudtule-, pioneeritoetuse, soomusüksuste, tankide ning õhuvahendite toetusega.

Kokku osaleb lahinglaskmistel üle 2000 kaitseväelase. Lisaks peamistele treenitavatele – 12. ja 22. jalaväepataljonile – on lahinglaskmistele kaasatud 1. jalaväebrigaadi staap, staabi- ja sidekompanii, Eesti ja Briti pioneerid, miinipildujarühmad, luurajad, tankitõrjujad, õhutõrjujad, Scoutspataljon, Ühendkuningriigi tankid ja haubitsad, tagalapataljon ning sõjaväepolitsei.

Õhutoetust pakuvad Ameerika Ühendriikide ning Suurbritannia helikopterid AH-64 Apache ning AW159 Wildcat. USA helikopterid UH-60 Black Hawk aitavad harjutada meditsiinilist evakuatsiooni ning üksuste alalt välja liikumist.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kolme peamisse etappi. Esimestel päevadel harjutasid üksused koostegevust maastikul, 24.-28. maini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 30. maist kuni 5. juunini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Viimased uudised