Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

metsaseadus

Valitsus kiitis neljapäeval heaks metsaseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt alandatakse viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust.

Selle kõrval leevendatakse piiranguid, et soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide, nagu turberaie ja valikraie, kasutamist, teatas keskkonnaministeerium.

Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul oli seaduse muutmise ümber kära ohtralt ja teadjaid palju.

„Kuid julgen väita, et tegu on võit-võit olukorraga. Kuusikuid saab raiuda, kui nende puidul on väärtus ja teisalt saame jätta järgnevatele põlvedele elurikkuse eesmärkidel säilitatavat kasvavat salu- ja laanemetsa,” sõnas Pomerants.

Eelnõu kohaselt alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60-70 aastani. Hetkel peab raiutavate kuusikute keskmine diameeter olema kas minimaalselt 26 cm või kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat.

Üle 80 protsendi erametsade ning 55 protsendi riigimetsa Ia ja I boniteediklasside kuusikutest, mis raievanuse alandamisel oleksid täiendavalt raieküpsed, on juba praegu võimalik raiuda küpsusdiameetri alusel.

Ülejäänud juhtudel peab omanik ootama, kuni mets saab 80 aastaseks. 80 aastase viljakate alade metsa kvaliteet on aga madalam, sest sellisest metsast umbes kolmandik on enamasti juure- ja tüvemädaniku tõttu kahjustatud. Muudatus puudutab u 4200 ha metsamaad (0,2 protsenti Eesti metsadest), millest 3000 ha on riigimets.

Seadus on planeeritud jõustuma 1. juulil 2017.

Lõunaeestlane

Viimased uudised