Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigiprokuratuur esitas täna Hillar Tederile, Mihhail Korbile ning MTÜ-le Eesti Keskerakond süüdistuse mõjuvõimuga kauplemises.

Süüdistuse kohaselt kasutas MTÜ Eesti Keskerakond toonane peasekretär Mihhal Korb isikiliku ja erakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea üle Hillar Tederi ja OÜ Porto Franco huvides, et äriühing saaks Tallinna linnapealt ja temale allunud ametnikelt servituuditasu määramisel ebavõrdse ja põhjendamatu eelise. Vastutasuna pakutud teene eest lubas H. Teder kohtueelses menetluses kogutud teabe kohaselt MTÜ-d Eesti Keskerakond toetada kuni miljoni euro suuruse annetusega.

Prokuratuuri hinnangul ei järginud Tallinna Linnavalitsus OÜ-le Porto Franco servituuditasu määramisel tavapärast praktikat ja hinna kujundamise põhimõtteid. Eelneva tulemusena vähendati OÜ-lt Porto Franco nõutud servituuditasu 776 580 eurolt 301 000 eurole ning H. Teder annetas samal ajal erakonnale 120 000 eurot.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Pern sõnul kahjustab ausat majanduskeskkonda, kui ausa ja läbipaistva asjaajamise asemel püütakse ärilist edu saavutada läbi ebaseaduslike kokkulepete. „Avaliku sektori otsused peavad olema ja ka näima läbipaistvad ning seda saab saavutada vaid siis, kui sarnastes olukordades langetatakse otsuseid sarnastel alustel ja alati samade põhimõtete järgi.“

„Põhjendamatud kõrvalekalded ning kellelegi soodsamate tingimuste võimaldamine tõstatatavad õigustatult küsimusi. Nende küsimuste tekkimine näitab aga üheselt seda, et ühiskonnas on kanda kinnitamas arusaam, et ebaausal teel edu saavutamine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav. Tõusetunud kahtlusi uuritakse põhjalikult ning praegusel juhul on see päädinud kriminaalmenetluse ja süüdistuse esitamisega,“ lisas Pern.

Menetlust viis riigiprokuratuuri juhtimisel läbi kaitsepolitsei.

Viimased uudised