Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Harju maakohus mõistis täna endise suusatreeneri Mati Alaveri (65) kokkuleppemenetluses süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises ning määras talle tingimisi vangistuse.

Kohus mõistis Alaverile ühe aasta pikkuse tingimisi vangistuse ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga. Alaveri süüdistati selles, et ta kasutas suusatreenerina ära enda autoriteedist tulenevat mõju ja usaldust ning kallutas mitut suusatajat tarvitama veredopingut ja muid dopinguaineid.

Prokuratuuri ja keskkriminaalpolitsei kommentaar:

„Kohtuotsusega on kinnitust leidnud, et Mati Alaver kallutas treeneri autoriteeti ja mõju kasutades oma treenitud sportlasi paremate võistlustulemuste nimel dopingut kasutama. Tegemist on esmakordse juhtumiga Eestis, mil kedagi on muuhulgas süüdi mõistetud veredopingule kallutamise eest,“ ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

„Selle menetluse puhul on oluline esile tõsta, et saavutasime eduka tulemuse tänu rahvusvahelisele ja siseriiklikule koostööle erinevate organisatsioonidega. Lisaks näeme, et kõnealuse menetlusega on ühiskonnas tõusetunud laiem diskussioon dopingu tarvitamise ja sellega kaasnevate võimalike tervislike ja seadusrikkumisega kaasnevate tagajärgede kohta. Juhtum näitab, kuidas läbi üksikute kriminaalmenetluste saab tähelepanu juhtida probleemsetele kohtadele ühiskonnas – dopingumenetlus on kaasa toonud seadusemuudatuse ning koostöö tõhustumise erinevate asutuste vahel,“ lisas riigiprokurör.

„Menetluse käigus tuvastasime nelja sportlase dopingule kallutamise ning kogutud tõendite pinnalt esitasime kahtlustuse nende inimeste treenerile. Selle kuriteo raskendavaks asjaoluks oli korduv dopingule kallutamine. Võistlussport peab olema aus. Ühelgi sportlasel ei tohi tekkida eelist treenimisel või võistlustel ebaausate võtete kasutamisest. Peaksime spordiringides käivatele Eesti lastele juba varakult õpetama ausa spordi väärtust ja vastutust ning siin on tähtis roll treeneritel, kes noori sportlasi ja nende hoiakuid aitavad kujundada. Treener, kes võimaldab või lausa kallutab oma treenitavat dopingu kasutamisele, kahjustab inimeste tervist ning soodustab ebaausat sporti,“ sõnas Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Kommentaarid

Viimased uudised