Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Justiitsministeeriumi eestvedamisel avati eelmise nädala lõpust kuriteo ohvriks langenud inimestele veebipõhine tagasiside andmise vorm, kus ohvritel on võimalik anonüümselt teada anda, milline oli nende kogemus riigiga suhtlemisel ja kuidas neid koheldi.

„Ohvrikeskne menetlus on riigi jaoks väga oluline. Menetlusasutused peavad kuriteoohvreid kohtlema sõbralikult, et nad tunneksid ennast riigiga suheldes turvaliselt. Justiitsministeeriumi veebis asuv tagasiside vorm annab kuriteo tõttu kannatanutele võimaluse oma hääl kuuldavaks teha. Samal ajal saavad riigiasutused teada, kuivõrd suudeti ohvritele tegelikult pakkuda seda, mida nad vajavad. Milline oli nende kogemus, kui rahul nad on sellega, kuidas neid koheldi,“ selgitas justiitsminister Raivo Aeg. „Ankeet on anonüümne. Oodatud on nii konstruktiivne kriitika kui positiivne tagasiside.“

Samuti saavad riigiasutused tagasiside kogumisega ohvritelt infot kiiremini kui seda võimaldaks mahukate uuringute läbiviimine. Süsteem on kõigi asutuste jaoks ühine, ligi pääseb sellele võimalikult paljudest kohtadest. Tagasisidet on võimalik analüüsida asutuste kaupa, aga ka tervikuna. See omakorda aitab nii politseil, prokuratuuril, kohtutel kui ohvriabil olla kursis, mida saaks teha paremini – sealhulgas suhtlemise osas. Kuriteoohver või kannatanu saab tagasisidet anda igas menetluse etapis ja soovi korral korduvalt. Tagasiside vormi leiab justiitsministeeriumi veebikodust.

Ohvrite õigused ja inimkeskne menetlus on üks kolmest prioriteedist kriminaalpoliitika põhialuste 2030 eelnõus, mis on hetkel riigikogu menetluses ja mille roll on seada järgmise 10 aasta reformikavad nii kriminaaljustiitssüsteemile kui ka teistele seotud riigi valdkondadele.

Põhialustes järgi ei tohi ohvrid tunda, et politsei, prokuratuuri ja kohtuga suhtlemine tekitab neis uuesti ohvri tunde. Teiseks on oluline inimeste turvatunde taastamine ning tekitatud kahju hüvitamine. Samuti peavad kannatanule olema lihtsalt kättesaadavad teenused, mis on mõeldud tema aitamiseks.

Tagasiside vorm on valminud justiitsministeeriumi, politsei, prokuratuuri, kohtute ja sotsiaalkindlustusameti ohvriabi koostöös.

Viimased uudised