Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haldusreformi suits pole maapiirkondade kohalt veel hajunud, kui ees on uued väljakutsed: nimelt soovib terve rida Setomaa külasid äsja moodustatud ühendvallast välja astuda ja liituda Räpina vallaga. Asi on arutusel Setomaa vallavolikogu istungil Värskas eeloleval neljapäeval.

Vallavolikogu istungi päevakorras on ühe päevakorra punktina kirjas Setomaa valla piiride muutmise algatamisest keeldumine. Ettekandjaks on volikogu liige Volli Rõžikov, kaasettekandja vallavanem Raul Kudre.

Seletuskirjas on märgitud, et 28. veebruaril laekus Setomaa vallavalitsusele taotlus valla piiride muutmiseks, millega Setomaa valla Võõpsu küla 46 elanikku ja Kahkva küla 13 elanikku taotlevad Räpina ja Setomaa valdade piiride muutmise algatamist eesmärgiga anda Lüübnitsa, Võõpsu, Audjassaare, Usinitsa ja Kahkva külad üle Räpina valla koosseisu.

Põhjenduseks tuuakse, et külad on tihedalt seotud Räpina vallaga ja Räpina vald on nende külade jaoks tõmbekeskus. Kahkva küla ei ole ajalooliselt kuulunud Setomaa (Petserimaa) koosseisu, Võõpsu küla külaplats ja küla kooskäimise koht asuvad Räpina vallas, Lüübnitsa küla kogukonna keskuseks on Räpina, mitte Värska.

Rahvastikuregistri andmetel elab 1. jaanuari seisuga Lüübnitsa külas 82 inimest, Võõpsu külas 83 inimest, Audjassaare külas 16 inimest, Usinitsa külas 47 inimest ja Kahkva külas 43 inimest.

Seaduse kohaselt algatab valdade ja linnade piiride muutmise kas vabariigi valitsus või volikogu.

Taotlust arutati 22. märtsil toimunud Setomaa valla arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Komisjon leidis, et ei ole mõistlik muuta olemasolevat haldusterritoriaalset korraldust ja mitte muuta Setomaa valla piire, kuna olulised põhjendused selleks puuduvad.

Volikogu otsuse projektis on välja toodud, et volikogu ei toeta Setomaa valla piiride muutmist ning külade liitmist Räpina vallaga.

Viimased uudised