Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Ameerika Ühendriikides peetaval militaarvõistlusel Best Warrior Competition esindab kaitseväge 2. jalaväebrigaadi ja lahingukooli ühendvõistkond. Koos tegevväelastega osaleb võistlusel ka Kuperjanovi jalaväepataljoni miinipilduja patarei ajateenija nooremseersant Kristjan Mägi.

„Meie ajateenijat vaadatakse lausa aukartusega, et kuidas ainult 7 kuulise teenistuse pealt on tal niivõrd hea füüsiline ettevalmistus ja laskeoskus,” ütles meeskonna tugiliige vanemveebel Indrek Ojasoo.

Enne võistlustulle asumist viidi korraldajate poolt eelnevalt läbi ka 3-päevane ettevalmistuskursus, mis keskendus peamiselt võistlusel kasutatavate relvade ning reeglistiku tutvustamisele. Sama ettevalmistuse läbisid ka Bosnia- ja Hertsegoviina kaitseväelased, kes on sel aastal lisaks eestlastele ainsad välisosalejad.

Eesti kaitseväelased osalevad võistlusel teistkordselt. Kui eelmisel aastal esindas kaitseväge 1. jalaväebrigaadi meeskond, siis sel aastal osalevad võistlusel nooremleitnant Raul Reiljan ja nooremseersant Kristjan Mägi 2. jalaväebrigaadist, veebel Aleksander Varikov kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukoolist ning vanemveebel Indrek Ojasoo samuti lahingukoolist tugiliikmena.

Best Warrior Competition militaarvõistlust viib läbi USA Marylandi Rahvuskaart iga-aastaselt. Võistlejad on jagatud kolme kategooriasse: sõdurid, vanemallohvitserid ja ohvitserid ning võistluse kestvuseks on neli kuni viis päeva. Edukaks olemine eeldab lisaks füüsilisele vastupidavusele tehnilist taipu, otsustamiskiirust ja taktikalisi oskusi, sealhulgas erinevate relvade käsitlemist, meditsiinilise abi osutamist, sideülesannete täitmist, aga ka näiteks öist orienteerumist.

Viimased uudised