Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

kuperjanovlased

Neljapäeval sõitis ligi 250 tegevväelast ja ajateenijat 2. jalaväebrigaadi staabist, Kuperjanovi jalaväepataljonist ja õhuväest Leetu õppusele Raudmõõk.

„Osalemine välisõppusel annab nooremallohvitseride kursuse ajateenijatele kogemuse ründe- ja kaitseoperatsioonide läbiviimisest liitlasüksuste koosseisus,” ütles 2. jalaväebrigaadi staabi staabiülem kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Ajateenijatel on rahvusvahelise õppuse raames võimalus rakendada seni õpitud teadmisi ning saada kogemusi liitlasüksuste koosseisus lahingute pidamisel.

Ligi kolm nädalat kestev õppus koosneb erinevatest osadest, mille käigus harjutatakse läbi kaitse-ja ründetegevused, luurepatrullide teostamine ning ümberpaiknemine rahvusvahelise üksuse koosseisus.

Õppusest Raudmõõk võtab osa 4000 kaitseväelast Balti riikidest, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Saksamaalt, Inglismaalt, Poolast ja Luksemburgist.

Lõunaeestlane

Viimased uudised