Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuperjanovi

Taara sõjaväelinnakus reede hommikul toimunud tseremoonial võttis major Toomas Tõniste üle 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni juhtimise.

„Kuperjanovi pataljon on oma ajaloos ületanud Velikaja jõe idas ja võidelnud lõunas vabaks tee Riia linnani. Olles tänapäeval kaitseväe suurim jalaväepataljon, seisavad haritud ja asjatundlikud ohvitserid ning allohvitserid hea selle eest, et siin välja õpetatud reservväelased ei ole vajadusel kehvemad enda vaarisadest,” sõnas Tõniste pataljoni lippu üle võttes. „Juhtida kuperjanovlasi pataljoniülemana on suur au, vastutus ja väljakutse.”

Enne pataljoni ülemaks asumist teenis major Tõniste Kuperjanovi pataljonis staabiülemana. Kaitseväes on värske pataljoniülem aastast 1996. Oma teenistuskäigu jooksul on ta olnud Vahipataljonis nii rühma kui kompanii ülem, kaitseväe ühendatud õppeasutuses lektor ning 1. jalaväebrigaadi staabiohvitser.

Kolm aastat Kuperjanovi jalaväepataljoni ülemana teenistuses olnud kolonelleitnant Tõevere ütles, et teenistusaastad Kuperjanovi jalaväepataljonis olid täis väljakutseid, millest on edasisse teenistusse kaasa võta hea meeskonnatöö kogemus.

„Kolm aastat Kuperjanovi jalaväepataljoni ülemana olid pingelised, kuid sellise meeskonnaga, nagu seda on kuperjanovlased, ei olnud ükski takistus ületamatu,” sõnas Tõevere. „Hindan kõrgelt isiklikku kogemust, mis on seotud reservüksuste vahetu väljaõppega, ligi tuhande alluva juhtimisega ning teenistuse üldise korraldamisega Taara linnakus. See on arendanud mind nii ohvitseri kui inimesena.”

Kolonelleitnant Tõevere jätkab teenistust kaitseväe peastaabi operatiivosakonna operatiivjaoskonna ülemana, kus tema peamisteks ülesanneteks on kaitseväe sõjaliste operatsioonide planeerimine ja koordineerimine koostöös NATO ja välisriikide sõjaliste organisatsioonidega, teatas kaitseväe peastaap.

Arved Breidaks

Viimased uudised