Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihangete registri vahendusel kuulutati välja kohalikele omavalitsustele ja avaliku sektori asutustele mõeldud isikukaitsevahendite (IKV) ostmise ühishange.

Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) korraldataval ühishankel avaldas soovi osaleda 139 asutust ning hanke maksimaalseks maksumuseks võib kujuneda 81 miljonit eurot.

Riigi poolt kokku pandud hanke eesmärgiks on luua asutusele lihtsam ja soodsam viis isikukaitsevahendite varude tagamiseks. Riigihalduse minister Jaak Aab selgitas, et kuna isikukaitsevahendite turg on endiselt kuum, siis paljudele väiksematele asutustele oleks keeruline ja ajamahukas hakata seal parimaid pakkumisi otsima. „Ühishankega tagame kõigile üleüldiselt soodsama hinna ja märksa lihtsama asjaajamise ning logistika. Samuti saame nii kindlustada, et kõik vahendid vastaks kvaliteedinõuetele,“ lausus Aab.

Kokku avaldas soovi hankel osaleda 139 avaliku sektori asutust, mille hulka kuuluvad näiteks tervishoiuteenuste osutajad, hoolekande- ja riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Hankega on reserveeritud võimalus osta kokku ligi 130 miljonit ühikut erinevaid vahendeid ning hanke piirmaksumuseks on kuni 81 miljonit eurot. Tegelik kogus ja maksumus kujunevad minihangete tulemusena raamhanke sees, iga asutus lähtub oma varudest ja vajadustest. Kogu maht nii kogustes kui ka rahalises väärtuses jääb tõenäoliselt väiksemaks maksimumist, kuna asutustel on olemas ka juba eelnevad varud.

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori Tarmo Leppoja sõnul on ühishanke maht varasemaga võrreldamatu. „Isikukaitsevahendite soetamise ühishanke korraldamine on Riigi Tugiteenuste Keskusele ajalooline ettevõtmine. Meie riigihangete osakond korraldab tavaliselt aastas umbes 250 riigihanget 37 riigiasutusele, millele lisanduvad üleriigilistes hangetes osalevad asutused. Nii mahukas ühishange on meile seni suurim. Olen veendunud, et tänu meie hankemeeskonna laialdastele kogemustele saame sellega edukalt hakkama,“ kommenteeris Leppoja.

Juulist jätkub tavapärane süsteem, mil tervishoiuteenuste osutajad, hoolekande- ja riigiasutused ning kohalikud omavalitsused hangivad endale ise vajaliku koguse maske, kindaid ja kõike muud. „Lähtuvalt oma teenuste ja tegevuste mahust võiks aga asutused soovitavalt kavandada lisaks toimimiseks vajalikele vahenditele ka ühe kuu varu augusti lõpuks, et olla valmis võimalikuks uueks nakatumise laineks. Mida paremini oleme kõik valmis selliseks ohuks, seda väiksem saab olema võimaliku uue haiguspuhangu ulatus ja tagajärjed,“ lisas Aab. „Lisaks juba olemasolevale hangib ja ladustab riik juurde veel omalt poolt ühe kuu varu septembri kuuks.“

Isikukaitsevahendite ühishanke viib läbi rahandusministeerium koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK). Hankes osalemine on vabatahtlik ning isikukaitsevahendid tuleb soetada asutustel oma eelarve rahast.

Viimased uudised