Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

võrumaa muuseum

Riigi ja ametiühingu sõlmitud ühiste kavatsuste kokkuleppe kohaselt tõuseb kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär 2017. aastast 942 euroni kuus.

Palgafondi tõus puudutab riigieelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Need on riigiasutuste, avalik-õiguslike institutsioonide, sihtasutuste ning maakonnaraamatukogude riigilt palka saavad töötajad. Silmas peetakse kõrgharidusega, kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötajaid.

Kultuuritöötajate palgapoliitika kohaselt peavad kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud täistööaja korral jõudma aastaks 2020 Eesti keskmise palga tasemeni. 2017. aastal tõuseb kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu alammäär 942 euroni kuus 13,5 protsenti.

„Töötasu alamäära sama jõulise tõstmisega oleme aastaks 2020 prognoositava keskmise palga kinni püüdnud. Lisaks sellele on uues koalitsioonileppes ette nähtud ka täiendav raha, mis annab võimaluse tagada palgatõus ka nendele riigilt palka saavatele kõrgharidusega kultuuritöötajatele, kelle palk on juba praegu alammäärast kõrgem,” ütles kultuuriminister Indrek Saar.

„Kultuurivaldkonna ühine huvi on järjepidevuse ja spetsialistide juurdekasv. Vääriline töötasu on üks vahend selle tagamiseks,” sõnas teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling. „Edaspidi on oluline, et palgakokkuleppe põhimõtted peaksid silmas ka kõiki neid kultuuritöötajaid, keda praegune kokkulepe haldusalluvuse tõttu otseselt ei puuduta.”

Lõunaeestlane

Viimased uudised