Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Talvised ilmaolud ja mitte just kõige parem talihooldus on muutnud paljud kõnniteed libedaks, mistõttu on lihtne kukkuda ja viga saada. Ent ka taoliste õnnetusjuhtumite korral võib abi saada kindlustuselt.

„Õnnetusjuhtumikindlustus aitab katta ka need õnnetusjärgsed kulud, mida näiteks Tervisekassa ei hüvita, samuti aitab see säilitada sissetulekud siis, kui kannatanu on õnnetuse tagajärjel ajutiselt töövõime kaotanud,“ rääkis PZU Kindlustuse reisi- ja isikukahjude grupi juht Geily Kalt.

„Halvasti hooldatud kõnniteel libastumine ja kukkumine võib kaasa tuua ulatusliku tervisekahjustuse ja materiaalse kahju, kus inimene ei pruugi olla suuteline kuude kaupa töötama. Valuraha hüvitis ja ajutise töövõime kaotuse hüvitis on sellisel juhul kindlasti suureks abiks.” lisas Kalt. „Siinkohal võib näiteks tuua juhtumi, kus inimene teel tööle libastus, kukkus ja vigastas kätt – tänu kindlustuse olemasolule sai ta hüvitist enam kui 2100 eurot.”

Ent libedaga kukkumine pole sugugi ainus, mille vastu õnnetusjuhtumi kindlustus kaitset pakub. „Kõige sagedasemaks õnnetuse liigiks on aastaringselt olmetrauma ja kõige rohkem õnnetusi juhtub inimestel oma kodus toimetades,” nentis Kalt. „Tuleb ette esemete kolimise või liigutamise käigus saadud vigastusi, samuti kukkumisi, aga ka näiteks sportimise käigus saadud traumasid.”

Õnnetusjuhtumikindlustus koosneb erinevatest kindlustuskaitsetest, millest ehk kõige olulisem ja ka kõigis pakettides sisalduv kaitse on töövõimekaotuse hüvitis. „See tähendab, et kui juhtub õnnetus, mille tagajärjel kaotab inimene töövõime, siis aitab hüvitis temal ja ta perel oma elukorralduses vajalikke muudatusi teha,” rääkis Kalt. Lisakaitsena on võimalik valida veel valurahahüvitis, päevarahahüvitis, elukaotuse või ravikulude hüvitis.

„Valurahahüvitis tähendab seda, et kindlustus maksab kannatanule ajutise vigastuse korral ühekordse hüvitise. Päevarahahüvitise olemasolul säilib õnnetusjuhtumi tõttu töölt eemal viibimisel inimese sissetulek koos riikliku toetusega 100%,” selgitas Kalt. Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud ka elukaotuse hüvitis, siis saavad lähedased juhtumi korral, kus kannatanu kaotab oma elu, kindlustuselt hüvitist, mis aitab leevendada võetud finantskohustusi. Ravikulude hüvitis aitab aga korvata ravikulusid, mida Tervisekassa ei hüvita.

„Kui PZU õnnetusjuhtumikindlustuses on valitud päevarahahüvitis ja pere alaealise lapsega juhtub õnnetus, siis saab vanem jääda rahulikult hoolduslehele, ilma et kaotaks oma sissetulekutes,” rääkis Kalt. „Harrastussport ning alaealiste puhul ka võistlussport on PZU õnnetusjuhtumikindlustuses kaetud automaatselt.“

PZU on rahvusvaheline enam kui 200-aastase kogemusega kahjukindlustusselts. PZU on Baltimaade juhtiv kindlustusselts ja iga seitsmenda Eesti elaniku vara on kindlustatud PZU-s.

Viimased uudised