Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Liis Reiman/ EV100

Lõuna-Eestisse on jõudnud Eesti 100. aastapäevale ja Vabadussõjale pühendatud soomusrong Wabadus, mis valmis Tapa depoos.

Järgneb Lõunaeestlase intervjuu AS Operaili (endine AS EVR Cargo) remonditööde äriüksuse juhi Rain Johansoniga.

Kuidas soomusrongi projekt Tapa depoos sai ideest teostuseks?

Läbirääkimised Eesti sõjamuusemi ja tollase EVR Cargo vahel algasid juba 2017. aasta kevadel. Soov oli ehitada Eesti 100. aastapäeva tähistamiseks sõjaaegse väljanägemisega soomusrongi koopia, mille koosseisu kuulub sanitaar-, kuulipilduja-, dessant- ja suurtükivagun. Projekti ettevalmistus kestis terve aasta.

Kuidas toimus soomusvagunite ehitamine?

Kuna puudusid tehnilised joonised, oli alguses palju lahtiseid võimalusi ja väljakutseid, mis lahendati arutelude ja läbirääkimiste käigus. Perioodi vältel lepiti kokku kasutatavad materjalid, vagunite sisustus ja välja valiti doonorvagunid. Selleks otstarbeks pakkus EVR Cargo välja vagunipargis seisnud kolm kaheteljelist ja ühe neljateljelise vaguni. Kogu ehitus sai teoks tänu vanadele arhiivifotodele ning Eesti Sõjamuuseumi spetsialistide teadmistele ja selgitustele. Materjalid ja konstruktsioonilised lahendused leiti parimate teadmiste ja kogemuste põhjal Sõjamuuseumi ja Tapa depoo spetsialistide koostöös.

Lisaks autentsusele tuli lahendada ohutuse ja turvalisusega seotud küsimused. Vaatamata ajaloolisele funktsioonile on tegemist raudtee veeremiga, mis liigub avalikul infrastruktuuril, kus vagunid peavad vastama kõrgetele ohutuse ja turvalisuse nõuetele. Selleks toimus mitu projektinõupidamist Eesti Raudtee ja Tehnilise Järelvalve Ameti töötajatega. Kõik neli vagunit on läbinud tehnilise kontrolli ja viidud tänapäevaste Eesti Vabariigi raudteel kehtivate nõuetega kooskõlla. Veeremi maksimaalne lubatud sõidukiirus on 40 km/h.

Kui kaua kestis vagunite ehitamine?

Tänu pikale ja põhjalikule ettevalmistusele võttis nelja vaguni ehitus kaks ja pool kuud. Operaili poolt oli seotud kaks lukksepp-keevitajat: Oleg Paltšonok ja Vassili Prodanets. Nende konstruktiivsed ettepanekud aitasid kindlasti kaasa parema tulemuse saavutamiseks. Soomusrongi projekt oma kõikide nüanssidega pakkus Operaili Tapa depoole suure ja põneva väljakutse.

Viimased uudised