Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja Noorteamet avas sel nädalal Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumi taotlusvooru, millega toetab tudengite, noorteadlaste ja õppejõudude kuni 30-päevaseid õppetööga seotud välisreise. Amet ootab taotlusi kuni 1. detsembrini.

Haridus- ja Noorteameti stipendiumite ja toetuste büroo juhi Carmen Raudsepa sõnul annab stipendium hea võimaluse lühiajalise õpirändega rikastada oma õpiteed või tööalast kogemust. „Stipendium katab väga erinevaid tegevusi, mis võimaldab nii tudengil, noorteadlasel kui ka õppejõul saada toetust just talle vajalikul kursusel või konverentsil osalemiseks, teadusasutuses töötamiseks või hoopis juhendajaga kohtumiseks,“ lisas ta.

Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Anastassia Bljahhina osales stipendiumi toel Põhjamaade Põllumajandusteaduste Kongressil Islandil. „Peale ettekandeid toimus väärtuslik vestlus taimse toorme toiteväärtuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta oma ala spetsialistidega nii teadusasutustes kui ka tööstusest. Kuna olen noor tööstusdoktorant, siis selline ettevõttete ja teadusasutuste omavaheline suhtlus on väga vajalik, et saaksime vähendada teaduse ja tööstuse vahelist barjääri. Ainult nii on võimalik luua toidutööstuses innovatsiooni. Selle abil saame välja töötada uudseid tooteid ja -tehnoloogiaid,” jagas Bljahhina oma üritusel osalemise muljeid.

Stipendiumi saavad taotleda bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena; magistrandid ja doktorandid; integreeritud õppekava üliõpilased, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 180 ainepunkti ulatuses; arst-residendid ningnoored teadlased ja õppejõud.

Stipendiumit saab kasutada füüsiliste lähetuste jaoks, mitte virtuaalseteks konverentsideks ning taotleja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 keeletasemel. Lähetused võivad jääda vahemikku 1. jaanuarist 2023 kuni 30. septembrini 2023. Stipendium koosneb päevarahast ning majutus- ja sõidukulust. Lisaks hüvitatakse üritusel osalemise tasu kuni 400 euro ulatuses.

Viimase kümne aasta jooksul on lühiajalise õpirände toetuse saanud rohkem kui 1500 stipendiaati kogusummas 1,6 miljonit eurot. „Kõige enam kasutatakse stipendiumi konverentsidel osalemiseks, kuid järjest enam ka kursustel või praktikal osalemiseks või iseseisvaks tööks teadusasutustes,“ rääkis Raudsepp.

Haridus- ja Noorteamet ootab avaldusi stipendiumi taotlemiseks kuni 1. detsembrini (k.a). Taotlus saab esitada toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil toetused.kul.ee.

Lisainfot Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumi taotlemise kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt harno.ee/kristjan-jaagu-stipendium#valislahetused.

Viimased uudised