Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Koos tänavu Lõuna-Eestis toimuva suurõppusega SIIL 2018 toimub maikuu algul ka sisejulgeolekuõppus, mis toob tegevuse asulatesse.

Kaitsevägi korraldab sel kevadel 2.–14. mail suurõppuse SIIL 2018, millest võtab osa 15 000 inimest. Samuti viib Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) koostöös Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevatega SIILi raames 4.–6. mail Lõuna-Eestis läbi ka sisejulgeolekuõppuse.

Sisejulgeolekuõppuse eesmärk on harjutada Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseliidu koostööd avaliku korra tagamisel.

4.–6. mail toimuv sisejulgeolekuõppus toob endaga kaasa ajutisi liikluspiiranguid maanteedel. Avalikku korda tagavad PPA ja Kaitseliidu ühispatrullid ning Lõuna-Eesti linnades viiakse läbi väiksemaid õppelahinguid.

PPA ja Kaitseliit paluvad seetõttu kõigil kaaskodanikel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Teedel ja tänavatel võib liiklust reguleerida ka sõjaväepolitsei.

Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvates õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).

Sellega seoses panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.

Õppusel kasutatavad imitatsiooni- ja lennuvahendid tekitavad müra, mistõttu paluvad õppuste läbiviijad õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.

4.–5. mail kontrollitakse tavapärasest tihedamalt ka Lõuna-Eestis liikuvaid sõidukeid ja isikuid. Pisteline kontroll kulgeb ladusalt, kui inimestel on ette näidata nii isikutunnistus kui ka mootorsõiduki dokumendid.

PPA ja Kaitseliit tänavad teid kannatlikkuse eest. Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisema elukeskkonna tagamisele.

Viimased uudised