Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna algavad üldhariduskoolides tasemetööd, mis sel õppeaastal on jaotunud kogu õppeaasta peale.

Tänasest oktoobri keskpaigani toimuvad tasemetööd 4. ja 7. klassi ning 10. klassi õpilastele. Tasemetööd toimuvad matemaatikas, eesti keeles, vene keeles, eesti keeles teise keelena ja loodusõpetuses. Õpilastel on võimalus sooritada veel ka inglise keele tasemetööd.

Jaanuaris toimuvad tasemetööd vene keeles võõrkeelena ja saksa keeles. Märtsis on neljanda kooliastme õpilastel katseline tasemetöö loodusvaldkonnas ning mais pakub Haridus- ja Noorteamet koolidele esimest korda võimalust osaleda sotsiaalainete 3. ja 6. klassi õpilastel katselises tasemetöös.

Tasemetööde eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö tulemuste kohta. Saadud info põhjal saavad õpetajad vajadusel pakkuda õpilastele täiendavat tuge.

Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul on tasemetöö õpilase ja õpetaja jaoks tänuväärne enesehindamise vahend, mis annab ülevaate, milliste teemadega on vaja veel tööd teha ning millistes valdkondades ollakse juba edukad.

Tasemetööde eest õpilastele hindeid ei panda. “Koolide huvi tasemetöid teha on suur ja kõigil soovijatel on selleks ka võimalus. Tasemetööd viime läbi testide andmekogus EIS. Augustis korraldasime koolijuhtidele ja õpetajatele veebinaride sarja, kus jagasime infot eesseisvate tasemetööde kohta,” räägib Püüa.

Püüa lisab, et EISis pärast töö sooritamist kuvatav tagasiside aitab küll tuvastada võimaliku õpilünga, kuid seda lünka saab tasandada ikkagi õpilase vajadusi arvestav igapäevane õppetöö.

Riiklikku valimisse kuuluvad õpilased sooritavad tasemetöö selle toimumise esimesel päeval. Ülejäänud õpilaste osalemise otsustab kool, kellel on valida vähemalt kolme tasemetöö toimumise päeva vahel.

Riikliku valimi puhul hindavad õpilaste vastuseid Haridus- ja Noorteameti poolt määratud hindajad või kasutatakse hindamistäpsuse suurendamiseks korduvat hindamist. Valimisse mittekuuluvate õpilaste töid hindavad koolis aineõpetajad hindamisjuhendite alusel.

Tasemetööde tulemused tehakse koolidele kättesaadavaks EISis kümne tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumise viimast päeva. Tasemetööde riiklikud tulemused avaldatakse EISis kolmekümne päeva jooksul pärast tasemetööde toimumist. Valimisse kuuluvaid koole kokkuvõttes ei nimetata.

Tasemetööd viib läbi Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Viimased uudised