Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Seni maavalitsuste korraldada olnud haridusasutuste järelevalve koondatakse septembrist haridus- ja teadusministeeriumi kätte, sest uuest aastast lõpetavad maavalitsused tegevuse.

Haridusasutuste järelevalve kvaliteet oli maakonniti ebaühtlane, sest erines spetsialistide kompetents ja töökoormus ning puudus võimalus suunata neid just sellesse piirkonda, kus neid kõige enam vaja oli, teatas haridus- ja teadusministeerium.

„Ei saa öelda, et maavalitsused ei saanud järelevalvega hakkama, aga kohati puudusid neil selleks vajalikud ressursid,” ütles ministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.

„Ministeerium on aastaid tegelenud kõige keerulisemate järelevalvekaasustega ning koordineerinud järelevalvet üle Eesti. Üldise juhtimise all saame saavutada rohkem, teostada järelevalvet palju efektiivsemalt.”

Peale korralduslike muudatuste toimuvad järelevalve protsessis ministeeriumi teatel ka sisulised uuendused. Senise temaatilise järelevalve asemel võetakse suund riskipõhisele järelevalvele, mis avaldab mõju õppekvaliteedi paranemisele riigis, kuna esmajärjekorras tegeletakse nende asutustega, kus eelduslikult võivad tekkida või on juba tekkinud probleemid.

Riiklikult toetatavatele õpilaskodukohtadele õpilaste suunamisega seotud ülesanded, mida seni täitsid maavalitsused, võtab samuti üle haridus- ja teadusministeerium.

Riiklike eksamite, tasemetööde ja uuringute korraldamisega ning lõpudokumentide plankide ja medalite koolidesse toimetamisega seotud ülesanded võtab üle SA Innove.

Piirkondlike õpilastele ja õpetajatele suunatud ürituste ja arendustegevuste, nagu näiteks olümpiaadid ja tunnustusüritused, korraldamise toetamiseks on ministeeriumil sõlmitud lepingud kohaliku omavalitsuse üksuste liitudega ja seda on kavas teha ka edaspidi.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised