Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Konkurentsiamet on välja töötanud ettepanekud elektrikatkestuste hüvitamise süsteemi muudatusteks, et tagada võrguteenuse kvaliteedi rikkumise korral tarbijatele õiglasem hüvitis. Amet saatis ettepanekud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ja Justiitsministeeriumile.

2019. aasta sügisel toimunud Võru linna ja selle lähiümbruse ulatusliku elektrikatkestuse tõttu läbi viidud järelevalvemenetluse käigus selgitas Amet välja, et elektrikatkestuste hüvitamise süsteem vajab ajakohastamist nii lubatud katkestuste kestuse, kui kvaliteedi rikkumisel kompensatsiooniks arvestatava võrgutasu vähendamise arvestamise korra ja määrade osas. Ameti hinnangul peab kompensatsioon elektrikatkestuste korral jõudma kannatanud osapooleni, st lõpptarbijani.

Elektrikatkestuste hüvitamise süsteem tuleneb majandus-ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määrusest nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.

Ettepanekutega saab tutvuda ameti kodulehel.

Viimased uudised