Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Konkurentsiamet tegi Eesti Lairiba Sihtasutusele (ELA SA) ettekirjutuse, millega nõuab alates 20. novembrist 2017 EstWin baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamist, et parandada maapiirkondade elanikele kiire interneti osutamise võimalusi.

Lihtsas keeles öelduna tähendab see, et ka maainimesed peaksid saama juurdepääsu valguskaabli kaudu pakutavale ülikiirele internetile. Seni on see olnud Eestis ainult linnainimestele kättesaadav luksus.

ELA SA on Eesti Infotehnoloogia Liidu liikmete poolt rajatud MTÜ, mis rajab maapiirkondadesse kiiret internetti võimaldavat baasvõrku EstWin. Selle aasta alguseks oli võrgu rajamisse investeeritud 58 mln eurot, millest 86% on kaetud avalikest vahenditest. Avaliku rahastamise eesmärgiks on rajada baasvõrk maapiirkondadesse, kuhu eraettevõtjad ei ole turutingimustel valmis investeerima. Seda baasvõrku kasutades on sideettevõtjatel võimalik senisest laialdasemalt pakkuda tarbijatele erinevatel viisidel lairibateenust.

ELA SA on kujundanud ligipääsutingimused EstWin baasvõrgule viisil, mis on sobivad eelkõige suurtele mobiilsideettevõtjatele, kellel on palju tarbijaid. Maapiirkondades aga asuvad vähesed tarbijad suurte vahemaade taga ning seal teenust osutada soovivatele teistele ettevõtjatele ELA SA hinnakiri ei sobi.

Maapiirkondade tarbeks on küll kujundatud teenus „kiu rent tarbijaühenduseks“, kus tasu tarbija kohta on väiksem, kuid selle kasutatavust on erinevate tingimustega oluliselt piiratud. Eelkõige on piiratud tarbijate arvu ja renditava kiulõigu pikkust. Konkurentsiameti ettekirjutus nõuabki nende piiravate tingimuste eemaldamist.

On oluline, et maapiirkondades oleks mõistlikud võimalused saada lairibateenust tarbijate eelistatud tehnilise lahendusega. „Arenevast digimajandusest peavad osa saama kõik inimesed igas Eesti piirkonnas,“ ütles Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots. ELA SA baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamine loob paremad võimalused eeskätt fikseeritud püsiühenduste jt. lokaalsete lahenduste arenguks.

Viimased uudised