Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

elektrilevi

Konkurentsiamet analüüsib kiirendatult Enefit Poweri esitatud andmeid, et elektri universaalhind saaks kinnitatud hiljemalt 30. septembriks.

Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee sõnul peab järgmise sammuna Enefit Power Konkurentsiametile esitama elektrienergia tootmishinna kooskõlastuse taotluse. „Konkurentsiamet viib taotluse osas läbi menetluse, mis lõppeb otsusega hind kooskõlastada või ajutise hinna kehtestamisega juhul, kui taotlus jäetakse kooskõlastamata,“ ütles Pärn-Lee.

Hetkel teevad Enefit Power ja Konkurentsiamet tihedat koostööd, mille raames on ettevõtja esitanud ametile analüüsimiseks andmed, mis võimaldavad taotluse menetlemist ja otsuse tegemist kiirendada.

Täna kinnitas Riigikogu kolmandal lugemisel heaks seaduse muudatused , mille alusel saavad elektrimüüjad 1. oktoobrist pakkuda kodutarbijatele elektrit universaalteenusena. Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohustab Eesti Energiat alates oktoobrist kuni 2026. aasta aprilli lõpuni müüma elektrit kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Teistele elektrimüüjatele on universaalteenuse osutamise võimalus tagatud.

Elektrimüügi universaalteenuse hind (mida tarbija maksma hakkab) koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, millele lisandub täiendava kulukomponendina elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Konkurentsiametil on ka õigus kontrollida elektrimüüjate rakendava universaalteenuse hinna nõuetele vastavust. Kuna universaalteenust müüvad mitmed elektrimüüjad, võib tarbija otsida endale soodsaima universaalteenuse osutaja kõigi müüjate seast, kes universaalteenust osutavad.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni ning raudtee ja sadama valdkondades.

Viimased uudised