Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Elering

Konkurentsiamet on alustanud järelevalvemenetlust Elering AS-i suhtes, et uurida elektrituruseaduse võimalikku rikkumist Elering AS-i omandisse kuuluva Kiisa avariielektrijaama käitamise osas.

Menetluse eesmärgiks on välja selgitada, kas Elering AS-i elektrienergia tootmine Kiisa avariielektrijaamas Soome võimsusturu tarbeks on toimunud kooskõlas Eesti elektrituruseadusega, mis lubab Elering AS-il toota elektrienergiat Kiisa avariireservelektrijaamas üksnes (i) süsteemi või süsteemiga elektrilises ühenduses oleva teise riigi elektrisüsteemi tootmisvõimsuse või ülekandevõimsuse ootamatu väljalülitumise korral või (ii) kui on ohustatud süsteemi varustuskindlus või (iii) kui see on vajalik Kiisa avariireservelektrijaama perioodiliseks katsetamiseks. Menetluses tuvastatakse, kas nendest reeglitest on kinni peetud.

Konkurentsiamet rõhutab, et menetluse algatamine ei tähenda veel ei rikkumise toimepanemist ega ka selle tuvastamist.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Viimased uudised