Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Komisjon eraldas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI) 1 miljard eurot tagatisena Euroopa Investeerimispanga (EIP) gruppi kuuluvale Euroopa Investeerimisfondile (EIF).

See võimaldab EIFil anda eritagatisi, et motiveerida panku ja teisi laenuandjaid pakkuma likviidsust vähemalt 100 000 Euroopa väikesele ja keskmise suurusega ettevõtjale (VKE) ja keskmise turukapitalisatsiooniga väike-ettevõtjale, keda on tabanud koroonaviiruse pandeemia majanduslikud tagajärjed. Kaasatava rahastuse maht on hinnanguliselt 8 miljardit eurot. Tänase teadaandega täidab komisjon 13. märtsi teatises võetud kohustuse anda viivitamatut abi raskustes olevatele VKEdele, nii et nad saavad raha kasutada juba aprillis.

Koroonaviiruse pandeemia üks vahetu majanduslik tagajärg on VKEde ootamatu likviidsuspuudus. Seepärast on neid vaja toetada, et nad suudaksid kriisi üle elada. Likviidsuskriisi olukorras ei ole pangad aga motiveeritud VKEdele raha laenama, sest tajutav risk on järsult suurenenud. Seetõttu ongi selliste laenude puhul vajalikud ELi tagatised. Tänase seisuga pakub EIF turule spetsiaalseid EFSI tagatisi, et leevendada pandeemia mõju VKEdele ning keskmise turukapitalisatsiooniga väike-ettevõtjatele.

Euroopa Komisjoni inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresidentValdis Dombrovskis ütles: „Euroopa ettevõtjad on hädas. EL reageerib kiiresti, et lööki leevendada ja aidata VKEsid, kes on eriti kaitsetud. Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond eraldavad täna 8 miljardit eurot, millega antakse koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud Euroopa VKEdele viivitamatut rahalist abi. Raha liigub juba sel kuul kohalike pankade ja laenuandjate kaudu, et aidata neid, kes on kriisi tõttu kõige raskemini kannatada saanud.“

Miljard eurot, mis eraldati EFSIst COSME laenutagamisrahastust ja InnovFin’i VKEde tagatisrahastust programmi „Horisont 2020“ raames, võimaldab EIFil anda finantsvahendajatele 2,2 miljardi euro väärtuses tagatisi, mille abil saab kaasata rahalisi vahendeid 8 miljardi euro ulatuses. EIF pakub turu jaoks tagatisi osalemiskutse kaudu, mis avaldatakse täna mitmesajale finantsvahendajale, kelle hulka kuuluvad pangad ja alternatiivsed laenuandjad. Nende tagatiste põhiomadused on järgmised:

  • lihtsam ja kiirem juurdepääs Euroopa Investeerimisfondi tagatisele;
  • suurem riskitagatis – kuni 80 protsenti üksiklaenude võimalikust kahjumist (erinevalt tavapärasest 50 protsendist);
  • keskendumine käibekapitalilaenudele kogu ELis;
  • paindlikumad tingimused, sealhulgas maksete edasilükkamine, maksegraafiku muutmine või maksepuhkused.

Uusi võimalusi saavad kasutada nii uued kui ka senised finantsvahendajad, kes juba teevad koostööd Euroopa Investeerimisfondiga. EIF laiendab eritingimusi rohkem kui sajale tuhandele ettevõttele, kes saavad kasu COSME laenutagamisrahastu ja InnovFin’i VKEde tagatisrahastu tagatistest.

Edasised sammud

Pärast tänast osalemiskutset saavad need finantsvahendajad, kellel on COSME ja InnovFin’i raames sõlmitud EIFiga lepingud, juurdepääsu uutele tagatistele kohe, kui nad seda taotlevad. Teised finantsvahendajad saavad juurdepääsu tagatistele pärast kiiret taotlemisprotsessi. Sel viisil jõuab uus raha kannatada saanud ettevõtetesse juba aprillis. VKEd saavad esitada taotluse otse kohalikele pankadele ja fondidele, kes osalevad kavas ja kes kantakse loetellu veebilehel www.access2finance.eu.

Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupp jätkavad tööd täiendavate meetmetega ning kasutavad kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid koroonaviiruse pandeemia ohjeldamiseks ja selle majanduslike tagajärgede leevendamiseks.

Lisateave

Täispikk pressiteade koos taustandmetega

Osalemiskutse finantsvahendajatele COSME laenutagamisrahastu kaudu

Osalemiskutse finantsvahendajatele InnovFin’i VKEde tagatisrahastu kaudu

Kommentaarid

Viimased uudised