Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Laste vaesus Eestis. Allikas: Statistikaamet

Eesti Statistikaameti täna avaldatud värskes ülevaates „Eesti piirkondlik areng. 2018. Noored Eestis“ tuleb välja, et laste vaesus on kõige suurem Lõuna-Eestis.

Statistikaameti ülevaate kohaselt on suhtelises vaesuses elavate laste osatähtsus kõige kõrgem Lõuna-Eesti maakondades. Piirkonna üldist näitajat langetab Tartu maakonna madalam suhtelise vaesuse määr (11,3 protsenti). Valga maakonnas elas suhtelises vaesuses 39,1 protsenti lastest, samuti oli nende osatähtsus suur ka Põlva (30,3 protsenti) ja Võru maakonnas (29,3 protsenti).

Lõuna-Eestis on kõige enam lapsi toimetulekutoetuse saajate hulgas. Põhjust pole vaja kaugelt otsida: tööpuudus on kõige suurem ja sissetulekud kõige väiksemad Lõuna-Eestis. Kõige rohkem esineb vaesust üksikvanemaga ja paljulapselistes peredes.

Statistikaamet toob ülevaates välja, et kui enamikus Eesti maakondades on lastega leibkondade sissetulek suurem kui selle maakonna üldine, siis Lõuna-Eestis (välja arvatud Tartu ja Viljandi) on see vastupidi. See tähendab, et lastega leibkonnad on piirkonnas halvemas olukorras. Seda kinnitas ka laste suhtelise vaesuse määr maakonniti. Kui Eestis elas 2016. aastal suhtelises vaesuses 16,5 protsenti lastest, siis Valga maakonnas oli neid 39,1 protsenti, Põlva maakonnas 30,3 protsenti ja Võru maakonnas 29,3 protsenti.

Lastega perede toetused on olulised leibkondade toimetuleku toetamiseks. Seda eriti nende perede puhul, kelle toimetulek võib olla keerulisem. Selleks, et saada ülevaadet, millistes omavalitsusüksustes elab rohkem suuremaid ja üksikvanema peresid, vaadeldi peretoetuste hulgast kolmanda ja iga järgmise lapse toetuse ning üksikvanema lapse toetuse saajaid. Kolmanda ja iga järgmise lapse toetuse saajaid oli suhteliselt rohkem Lõuna- ja Kesk-Eestis. Üksikvanema lapse toetuse saajaid oli rohkem Lõuna- ning Kirde-Eestis. Just nendes piirkondades oli lastega peredes kõrgem ka suhtelise vaesuse määr ja väiksem ekvivalentnetosissetulek. Ka toimetulekutoetust saavaid lapsi oli enam just Lõuna-Eestis ja Eesti äärealadel.

Olukord oli kõige parem Harju ja Tartu maakonnas. Laste toimetuleku ja heaolu parandamiseks on oluline pöörata rohkem tähelepanu Eesti äärealadele ja Lõuna-Eestile, sest keskustest (nt Harju ja Tartu maakond) eemal asuvates piirkondades on ka toimetulek keerulisem. Lapsed kui pereliikmed ei saa enda olukorda muuta ja sõltuvad täiskasvanutest. Riik saab aga aidata luua tingimusi perede toimetuleku toetamiseks. 

Eesti piirkondlik areng. 2018. Regional Development in Estonia – Eesti Statistika

Riiklik statistika Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta ning selle tootmisel kasutatavad küsimustikud ja klassifikaatorid.

Viimased uudised