Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tartu maakohus mõistis reedel Tartu viljasalve ASi Tartu Mill, selle ostujuhi Leonid Dulubi (38) ja äripartneri Priit Saare (52) neile esitatud maksukuriteo süüdistuses õigeks kuriteo tuvastamatuse tõttu. Otsus pole veel jõustunud.

Dulubi ja Saare tunnistas kohus aga süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse. Dulubile mõistis kohus nelja-aastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga ning Saarele kolmeaastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga. Karistusaja hulka arvatakse Dulubil juba eelvangistuses ära kantud kolm kuud ja 28 päeva ning Saarel kaks päeva.

Menetluskuludena peavad Dulub ja Saar tasuma 1250 eurot. Süüdistatavate osalise õigeksmõistmise tõttu peab Eesti vabariik pärast otsuse jõustumist hüvitama valitud kaitsjatele makstud tasu katteks Tartu Millile 39 774, Dulubile 3640 ja Saarele 588 eurot.

Kohus ei tuvastanud olemasolevaid tõendeid hinnates, et Dulub oleks Tartu Milli ostujuhi ja juhtivtöötajana tegutsenud maksukohustuse vähendamise eesmärgil ja Tartu Milli huvides.

Kohus leidis, et Dulub ja Saar kuulusid mõlemad varem süüdi mõistetud isikute poolt 2012. aastal moodustatud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli maksupettuste toimepanemine peamiselt Lõuna-Eestis. See oli püsiva liikmeskonnaga ja tegutses kuni liikmete kinnipidamiseni oktoobris 2013. Kõigil liikmetel oli kindel roll ja nad andsid sellest tuleneva panuse ühenduse eesmärkide realiseerimisel. Dulub jagas muuhulgas ühenduse  liikmele infot teravilja ja rapsi hindade osas, korraldas vilja nõuetekohase vastuvõtmise Tartu Millis ning esitatud arvete kiire tasumise. Ta sai kuritegelikult ühenduselt tasu alates 2012. aasta augustist vähemalt kaks eurot igalt viljatonnilt, mis õnnestus Tartu Millile selliselt müüa. Saar aitas leida võimalikke teraviljamüüjaid ning oli osade variäriühingute asutaja ja juhatuse liige, samuti vahendas kuritegelikule ühendusele viljamüüjate esitatud arveid ja infot ning sai selle eest tasu.

Dulubile ja Saarele karistuse mõistmisel arvestas kohus sellega, et nad on varem kriminaalkorras karistamata ning Saare puhul ka sellega, et tema roll kuritegelikus ühenduses oli kõige väiksem.

Esialgu samas kriminaalasjas Meelis Jürimäele (52) esitatud süüdistus eraldati möödunud sügisel üldmenetlusest eraldi menetlemiseks kokkuleppemenetluses. Tartu maakohus tunnistas ta eelmise aasta novembris süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse ja kaasaaitamises maksuhaldurile Tartu Milli maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisele. Talle mõisteti kolmeaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. 2014. aasta alguses mõistis Tartu maakohus kokkuleppemenetluses süüdi kuus ülejäänud kuritegeliku ühenduse liiget.

Kohtumenetluse pooled saavad otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 26. aprillil.

Prokuratuur süüdistab Tartu Milli käibedeklaratsioonides valeandmete esitamises, mille tulemusena jäi riigile laekumata käibemaksu üle 1,2 miljoni euro. Süüdistuse järgi esitas Tartu Mill käibedeklaratsioonides valeandmeid 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta septembrini. Ettevõtte selleaegset ostujuhti Dulubi süüdistatakse  kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse, sh Saare kaasabil valeandmete esitamise organiseerimises.

Kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid viitasid sellele, et ühenduse liikmed kasutasid üle 30 variäriühingu, mille kaudu näidati tegelikult mittetoimunud tehinguid. Nende näilike tehingute eest koostati Tartu Millile võltsarveid, mille alusel kandis süüdistatav kuritegeliku grupi kontrolli all olevatele variäriühingutele raha.

Sel viisil varjati tehinguid Tartu Milli ja tegelike teraviljamüüjate vahel. Süüdistuse järgi jõudis võltsarvete alusel üle kantud raha sularahana tagasi ühenduse liikmeteni, sh ostujuhini. Sularaha kasutati tegelikele teraviljamüüjatele vilja ja rapsi eest tasumiseks ning kuritegeliku ühenduse tegutsemise rahastamiseks, sh nende liikmetele tasumiseks.

Viimased uudised