Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Viru Maakohus tunnistas täna Rakvere kohtumajas peetud istungil Riho Rannikmaa süüdi kehalises väärkohtlemises ja karistas teda rahalise karistusega 100 päevamäära, so summas 2940 eurot.

Menetluskuluna mõistis kohus Riho Rannikmaalt välja Eesti Vabariigi kasuks sundraha summas 1087,50 eurot.

Osaühingule Advokaadibüroo Küllike Namm makstud tasud seoses valitud kaitsjate poolt õigusteenuse osutamisega jättis kohus Riho Rannikmaa enda kanda.

Süüdistuse kohaselt lõi Riho Rannikmaa 22. septembril 2021. aastal Vinni spordihoone treeningsaalis judo-sumo treeningu ajal alaealist tahtlikult rusikaga vastu pead, millega põhjustas kannatanule tahtlikult füüsilist valu ja tervisekahjustusi – löögi tagajärjel lõi kannatanu pähe järsk valu ja silma tulid pisarad, hiljem valutas tal pea ja löögi kohale kuklasse tekkis valus muhk.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Viru ringkonnaprokurör Marge Voogma:

Riho Rannikmaaga seotud kohtuasjas ei vaieldud selle üle, kas staažikas ja tunnustatud võitluskunstide treener astus füüsilisse kontakti oma hoolealusega või mitte, sest seda tunnistasid nii Riho Rannikmaa, ütlusi andnud tunnistajad kui ka kannatanu. Kohtumenetluses keskendus vaidlus R. Rannikmaa loodud kontakti iseloomule ja selle tagajärgedele. Peamine küsimus oli, kui suurt jõudu R. Rannikmaa alaealise treenitava suhtes rakendas ja kas tema tegevus, tahtlik löök kuklasse, põhjustas noorele valu või mitte. Kaitsjad püüdsid kohtus R. Rannikmaa süütegu pisendada väitega, et treener vaid „koputas” distsiplineerival eesmärgil kuklale, mis ei põhjustanud kannatanule valu ning seetõttu ei saa seda käsitleda kehalise väärkohtlemisena.

Prokuratuur sellise väitega nõustuda ei saanud, sest lisaks kannatanu ütlustele väljendasid mitmed tunnistajad kohtus, et nähtud olukord võis põhjustada valu. Ühtlasi kirjeldasid tunnistajad kannatanu käitumist, mis kinnitavad kannatanu ütluseid, et ta tundis valu. Trennis viibinud noormehe sõnul tõusis Riho Rannikmaa mati keskelt oma tooli pealt püsti, läks tüdrukute juurde ja lõi kannatanut rusikaga kuklasse. Seega prokuratuuri hinnangul kinnitasid kohtumenetluses käsitletud tõendid seda, et R. Rannikmaa lõi alaealist tahtlikult rusikaga vastu pead, millega põhjustas kannatanule tahtlikult füüsilist valu ja tervisekahjustuse. Tugev löök rusikaga vastu pead võib tekitada väga raskeid tagajärgi, eriti kui kannatanuks on laps.

Lisaks proovisid kaitsjad juhtumiga seotud meediakajastustele ja Sumoliidu sisepingetele tuginedes tõestada, et kohtuasjaga üritatakse teeneka treeneri ja võitluskunstide edendaja panust ühiskonda tühistada ning R. Rannikmaad spordist eemale tõrjuda. Prokuratuuri hinnangul püüdis kaitse seeläbi õõnestada tunnistajate usaldusväärsust ja näidata juhtumi asjaolusid vales kontekstis. Menetluse käigus kogutud tõendid viitavad pigem sellele, et teenekas treener ei suutnud ennast treeningkeskkonnas verbaalselt kehtestada ning otsustas oma autoriteedi kindlustamiseks rakendada lubamatut füüsilist jõudu. Tänasel päeval pole ühiskonnas tervikuna ning sealhulgas ka spordis füüsiline korrale kutsumine lubatud ning on rangelt vastuolus eetikanormidega.

Füüsiline noomitus võis olla spordis aktsepteeritud eelmisel sajandil, kuid mitte tänapäevases ühiskonnas ning ka mitte võitlusspordis. Treeneri pädevust näitab tema võime lapsed ja noored end kuulama panna ning autoriteetsus saavutada sõna jõuga, mitte füüsilise jõuga hirmutades.

Antud menetlusega andsime konkreetse sõnumi nii treeneritele, treenitavatele kui ka nende lähedastele, et ühiskond ei aktsepteeri vägivalla kasutamist vaid erimeelsused tuleb lahendada sõnadega.

Ühelgi treeneril ei ole õigust last füüsiliselt karistada trennis kehtivate reeglite rikkumise eest.

Viimased uudised