Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tartu Maakohus mõistis täna Beqa Tsirekidze süüdi varguses, mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt ning määras talle lõplikuks karistuseks kaks aastat vangistust.

Kohus määras Beqa Tsirekidzele karistuseks kolm aastat vangistust. Kuna asja menetleti lühimenetluses, siis vähendas kohus tema karistust 1/3 võrra ja mõistis lõplikuks karistuseks kaks aastat vangistust. Lisakaristusena määras kohus saata Beqa Tsirekidze Eesti Vabariigist välja ja kohaldada tema suhtes viieks aastaks sissesõidukeeld.

Lisaks rahuldas kohus Tartu Ülikooli tsiviilhagi ja mõistis Beqa Tsirekidzelt varalise kahju katteks välja 158 000 eurot. Samuti ta kandma menetluskulud summas 2712 eurot.

Beqa Tsirekidzet süüdistatakse selles, ta registreeris ennast valeandmetega Tartu Ülikooli Raamatukogu lugejaks ja varastas grupis koos tuvastamata isikuga 2022. aasta aprillis Tartu Ülikooli Raamatukogust kaheksa väärtuslikku raamatut, mille näol oli tegemist Aleksandr Puškini ja Nikolai Gogoli ligikaudu 200 aasta vanuste originaalteostega.

Otsus ei ole jõustunud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Laura Bellen:
Tänane kohtuotsus andis selge sõnumi – kuritegevus ei tasu end ära. 2022. aasta kevadel Tartu Ülikooli raamatukogust kaheksa haruldast raamatut varastanud meeste käitumist hinnates võis arvata, et tegemist oli professionaalsete varastega. Raamatukokku registreerumisel väitsid mehed, et soovivad teha ligi 200 aastat vanade Aleksandr Puškini ja Nikolai Gogoli originaalteoste põhjal uurimistööd ning täitsid kõiki sisekorrareegleid, äratamata raamatukogu töötajates tähelepanu. Alles mõni kuu hiljem märkasid raamatukogu töötajad, et haruldased raamatud olid asendatud äravahetamiseni sarnaste koopiatega.

Süüdistatav peeti kinni pärast samalaadse kuriteo toimepanemist Riias, misjärel võeti ta seal vahi alla ja pärast Lätis karistuse kandmist anti ta üle Eestile. See menetlus on hea näide, et rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu saab võidelda üksnes koostöös teiste riikidega, sest samalaadseid kuritegusid on pandud toime üle Euroopa ja erinevates riikides on kinni peetud teisigi kahtlustatavaid.

Viimased uudised