Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega muudetakse paindlikumaks toetuse kasutamine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumisel. Eesmärk on tööealiste erivajadusega inimeste, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste toimetuleku ning tööelus osalemise toetamine.

Muudatustega võimaldatakse teisest ja kolmandast avatud taotlusvoorust oma projektidele toetust saanud kohalikel omavalitsustel esitada toetuse muutmise taotlus ja muuta eriolukorrast lähtuvalt oma tegevusi.

Määrusega laiendatakse teenust saavate inimeste sihtgruppi – lisaks erivajadusega ja hoolduskoormusega inimestele lisatakse teenuse saajate hulka ka toimetulekuraskusega inimesed. Seni ette nähtud tegevusi ehk hoolekandeteenuste osutamist täiendatakse võimalusega osutada teenuseid ka 18-aastasele ja vanemale toimetulekuraskustes inimesele, kes ei suuda igapäevaste toimetustega hakkama saada ja kelle pereliikmel ei ole võimalik teda abistada.

„Arvestades prognoositavat majanduslangust seoses COVID-19 levikuga, on ette näha, et abivajajate hulk kasvab ning näiteks üksi elavate ja liikumispiiranguga majanduslikes raskustes inimeste hulk suureneb ka pärast eriolukorra lõppu,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Seetõttu kasvab ka ootus kohalike omavalitsuste abile ning KOVid vajavad toetust nimetatud sihtrühmale toimetuleku kindlustamisel ka kriisist väljumise järel.“

Ministri sõnul on lähikuudel oluline toetada kohalikke omavalitsusi selliste teenuste osutamisel, mis aitaksid hoolduskoormusega ja erivajadustega inimestel ning toimetulekuraskustega inimestel tööd teha ja aktiivset elu elada.

Kokku on aastatel 2016-2019 läbi viidud meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ kolm avatud taotlusvooru, kus rahastatakse koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, hoolduskoormusega inimesele nõustamisteenuse ja tugigruppide ning integreeritud hoolekandeteenuse arendamist ja osutamist.

Määrus jõustub tagasiulatuvalt alates valitsuse kehtestatud eriolukorra algusest ehk 12. märtsist 2020.

Sotsiaalministeerium valmistab ette ka neljandat avatud taotlusvooru, kus KOV teenuste toetamiseks struktuurivahenditest on ette nähtud 5 miljonit eurot. IV taotlusvoor planeeritakse avada selle aasta suve lõpus.

Lisainfo taotlusvooru kohta on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Viimased uudised