Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Esmakordselt Eestis hakkab Kodanikuühiskonna Sihtkapital välja andma stipendiumi, mida makstakse kogukonna eestvedajale. Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste ning võimetega eestvedaja esilekerkimine ja toetamine.

Stipendiumi saavad taotleda niisuguste kogukondade eestvedajad, kelle tegevus on piirkondlik, st kes tegutsevad ühe omavalitsuse territooriumil.

„Selleks, et kogukonnad saaksid oma huvide eest seista ja oma tegevuskeskkonda kujundada, on oluline, et nad oleksid tugevad ja tõsised koostööpartnerid nii riigi kui kohaliku omavalitsuse jaoks,“ ütles Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Anneli Roosalu. Tema sõnul on vaja, et kogukondades oleks eestvedaja, liider, kes kogukonna aktiveeriks ja selle tegevuse sihipäraseks muudaks. Veel lisab Anneli, et eesmärk on kogukondade aktiivsuse tõstmine sellisel määral, et nad oleksid veelgi rohkem kaasatud kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse.

„Kogukondade edendamise lisaväärtus on hea elukeskkonna kujundamine selliseks, et Eestis soovitaks elada, peret luua, lapsi kasvatada ja välismaalt kodukohta tagasi tulla,“ märkis Anneli Roosalu. „2022. aastal välja antavate  kogukonna eestvedaja stipendiumide kaudu toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital aktiivseid ja motiveerituid inimesi, kes on koos kogukonnaga valmis panustama oma aega, teadmisi ja oskusi kogukonna arendamiseks,“ sõnas ta.

Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda summas kuni 5 000 eurot, seda makstakse eraisikule ja stipendium on tulumaksuvaba. Konkursi kogu eelarve on 125 000 eurot (st 5000 euro suuruseid stipendiume saab kokku maksta 25 eestvedajale). Stipendiumikonkurssi rahastatakse riigieelarvest siseministeeriumi kaudu ja konkursi läbiviijaks, taotluste hindajaks ning väljamaksjaks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tutvu konkursitingimustega siit: https://www.kysk.ee/kes22

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022 ja stipendiumid makstakse välja 2022. aasta jooksul.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on 2007. aastal valitsuse poolt asutatud sihtasutus, mille eesmärk on toetada ja arendada mittetulundussektorit, olles riigipoolseks partneriks ja arengu rahastajaks. Oleme veendunud, et tugevad vabaühendused ja aktiivsed kogukonnad tugevdavad ühiskonna sidusust ning selle tulemusel teevad sektorid rohkem koostööd. Oleme sarnane Kulkale – kui Kulka toetab riigi poolt kultuurivaldkonda ja selle inimesi, siis Kodanikuühiskonna Sihtkapital ehk KÜSK toetab ja rahastab vabaühenduste ja kogukondade arengut.

Viimased uudised