Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Irja Lutsar. Foto: Andres Tennus/ Tartu Ülikool

Siseminister Kristian Jaani andis kodanikupäeva puhul välja aasta kodaniku tiitli ja kodanikupäeva aumärgid. Aasta kodanikuks sai Irja Lutsar. Kodanikupäeva aumärgid anti 15 aktiivsele kodanikule, kes edendavad elu erinevais paigus üle Eestimaa.

Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal välja 19. korda. Aasta kodaniku väljakuulutamisel ütles siseminister Jaani, et tänane aasta kodaniku aunimetuse pälvija Irja Lutsar on mitte ainult käesoleva aasta, vaid viimase kahe aasta nägu. Tema kandidatuuri esitaja on välja toonud Irja Lutsari silmapaistvalt väärika, rahuliku ja mõistva panuse kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisse. „Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professorina on ta pea kaks aastat juhtinud vabariigi valitsust nõustava teadusnõukoja tööd ning olnud koroonaviirusevastases võitluses teadlane, kes on püüdnud olla dialoogis kogu ühiskonnaga, toetudes teaduslikule maailmapildile ja süstides optimismi, et me suudame selle pandeemia seljatada,“ ütles Jaani.

Inimesed, keda tunnustati 2021. aasta kodanikupäeva aumärkidega, on täitnud oma kohuseid ühiskonnas väga erilisel moel, tõukudes sisemisest soovist muuta oma kogukonnas midagi paremaks. „Eelkõige olete te pühendunud ja hoolivad inimesed. See teeb teid suurepärasteks kodanikeks,“ sõnas minister.

Kodanikupäeva aumärke anti sel aastal juba 24. korda. Tänavu esitati komisjonile 31 ettepanekut aumärgi andmiseks. Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

„Kodanikupäev annab hea võimaluse näha ja näidata, kui mitmekesine on kodanikuühiskond. Selle kinnituseks on väga erinevad valdkonnad, mille eest täna tunnustusi jagasime. Aumärgi saajate hulgas on tervisekriisi lahendamisse panustavaid inimesi, seto käsitöö hoidja ja säilitaja, üleilmsete eestlaste hariduse ja keele hoidja, Eesti lähiajaloo säilitaja, lasterikaste perede ja vähekindlustatud laste eest seisja. Kodanikupäeva aumärk on tunnistuseks ja kinnituseks sellest, et te kõik ajate omal viisil oma kogukonnas õiget asja ja muudate seeläbi maailma paremaks,“ tunnustas siseminister Kristian Jaani.

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

Varasemalt on kodanikupäeva aumärke andnud välja Siseministeerium ja aasta kodaniku tiitlit Kultuuriministeerium. Käesolevast aastast annab Siseministeerium üle mõlemat tunnustust.

Kodanikupäeva aumärkide ja aasta kodaniku aunimetuse kandidaate said esitada kõik era- ja juriidilised isikud läbi Siseministeeriumi veebilehe. Ettepanekud vaatas läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuulusid riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikud. Kodanikupäeva aumärk ja aasta kodaniku aunimetus on võimalik saada vaid ühel korral.

Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis eesti.ee

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2021. aastal:
1.      Merle Mölder – SA Põltsamaa Tervis juhatuse esimees
2.      Õie Rogovskaja – pikaaegne Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingu juhatuse liige
3.      Maarika Priske – Sillamäe lasteaia Pääsupesa direktor ja keelekümblussektsiooni eestvedaja
4.      Valdo Praust – andmeturbespetsialist ja Eesti Jalgrattamuuseumi asutaja
5.      Margus Vain – pikaaegne Kautjala-Patika külavanem
6.      Priit Seire – heategevusürituse „Jõuluvana Preedik“ korraldaja
7.      Maire Kruus – Kodutütarde Lääne ringkonna vanem ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna Haapsalu esinaine
8.      Jüri Trei – MTÜ Eesti Vabaduse Eest eestvedaja
9.      Anne Kalf – Raplamaa külaliikumise eestvedaja
10.     Sven Salumets – algatuse „Märka meedikut!“ üks eesvedajatest
11.     Ülle Välimäe – MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing juhatuse esimees
12.     Ingrit Kala – seto käsitöö traditsioonide hoidja ja edasiandja
13.     Alari Rammo – Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuht
14.     Riina Tamm – SA Hiiumaa Haigla juhatuse liige
15.     Helja Kirber – välismaal elavate laste e-kooli Üleilmakooli juht.

Viimased uudised