Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Riina Kotter

Kliimaministeerium pöördus meediaväljaannete poole Erametsaliidu valeinfo ümberlükkamiseks. Nimelt väidab Erametsaliidu tegevjuht, justkui ei teaks Kliimaministeerium, kui palju on Eestis kaitsealust metsa. Kliimaministeerium teab ja Erametsaliit teab ka, väidab ministeerium.

Millegipärast küsis Erametsaliit Keskkonnaagentuurilt teabenõudega KÕIGI EESTIS KAITSE ALL OLEVATE OBJEKTIDE pindala. Õnneks on Eestis rohkem kaitsealuseid väärtusi kui ainult mets, seega on ekslik (iseküsimus kas tahtlik või mitte) omistada kogu Eesti looduskaitse maht ainult metsale.

EEMLi väide:

  • Eestis on ametliku statistilise metsainventuuri järgi range kaitse all 50 000 hektari jagu erametsa, leebemalt piiratakse umbes 150 000 hektarit. Viimase arenguna riigi looduskaitsepoliitikas soovib Kliimaministeerium oluliselt karmistada kaitsekorda Natura metsaelupaikades, mis puudutab paljusid metsaomanikke ning kokku ligi 15 000 hektarit erametsa, kus plaanitakse senine piiranguvöönd muuta sihtkaitsevööndiks ja seal majandamine täielikult keelustada.

Kliimaministeerium peab vajalikuks täpsustada Erametsaliidu poolt välja toodud kaitsealuse metsamaa hulka, eriti erametsa puudutavat osa. Erametsaliidu väide 50 000 hektarist sihtkaitsevööndis olevatest aladest ning lisanduvast 15 000 hektarist ei vasta tegelikkusele. Keskkonnaagentuuri andmetel on 2024. aasta mai seisuga range kaitse all 39 000 ha eramaadel paiknevaid metsi, mis moodustab ligikaudu 3% Eesti erametsadest. Veel aasta tagasi oli ranget kaitset erametsades 27 000 hektari jagu, kuid Natura rikkumismenetluseni viinud liigse raie tõttu kaitsealadel lisandus 11 700 hektarit. See oli vältimatu samm, et kindlustada kaitsmist vajavate loodusväärtuste säilimine. Töös olev seadusemuudatus võimaldab erametsaomanikul neil aladel oma tarbeks võtta puid kuni 3 tihumeetrit hektari kohta aastas ning püüame ka muul moel tagada, et lisanduv range kaitse just kohapeal elavat väikemetsaomanikku kehva olukorda ei paneks.

Siin on EEMLi teabenõue ja Keskkonnaagentuuri vastus:

Kui palju ning millises mahus (hektarites) uute loodusobjektide kaitse alla võtmist käesoleval hetkel (2024 seisuga) kavandatakse? – 22.03.2024 seisuga on uusi kavandatavaid alasid (alad, mis ei kattu juba kaitse all olevate aladega) 110 292 ha.

Viimased uudised