Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Lauri Rikas/KVÜÕA

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem külastas sel nädala Soomet, kus arutas Soome kaitseväe juhataja kindral Timo Kivineniga kaitsevägede vahelist koostööd.

„Soome liitumine NATO-ga on märgilise tähtsusega meie regiooni julgeolekule. Meie riikide ja kaitsevägede vaheline koostöö on alati olnud hea, kuid koostööga NATO raamistikus tõuseb see kahtlemata uuele tasemele ning saame üksteisele veel rohkem toeks olla,” ütles kindral Herem. „Me oleme Soomega paljudel teemadel ühisel arusaamisel – nii hetke julgeolekuolukorra mõistmisel, uute vajalike võimekuste arendamise ja nende kasutamise osas kui ka näiteks reservarmee mudeli rakendamisel ja väärtustamisel.”

Kohtumisel kindral Kivineniga sai kindral Herem ülevaate Soome kaitseväe tegevustest ja hetkeseisust. Samuti olid arutletavateks teemadeks sõda Ukrainas, Soome NATO-sse integreerimine, Eesti ja Soome kahepoolne kaitsealane koostöö ning väeliikide tasemel koostöövõimalused ja infovahetus.

„Me oleme nüüd osa liitlastest ning see aitab ka veel enam tugevdada meie kahepoolset koostööd,” ütles kindral Kivinen.

Visiidi käigus kohtus kindral Herem ka Soome kaitseministri Antti Kaikkoneniga ning Soome mereväe ülema kontradmiral Jori Harjuga.

Soome ja Eesti kaitsevägesid ühendab aastakümnete pikkune ja mitmekülgne koostöö. Näiteks on Soome toetanud Eesti kaitseväge ohvitseride koolituses, iga-aastaselt osaletakse vastastikku üksteise väljaõppes ja harjutustel, ühiselt panustati ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL. Samuti on Eesti ja Soome koostöös hankinud nii õhuseireradareid, liikuvsuurtükke kui ka laskemoona.

Viimased uudised