Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: kpr Robert Markus Liiv

Selle aasta 26. mail toimus õppuse Kevadtorm lahinglaskmistel vahejuhtum, mille käigus sai reservväelane kuulitabamuse. Sõjaväepolitsei algatas juhtumi uurimiseks distsiplinaarjuurdluse, mis on tänaseks lõppenud.

„Lahinglaskmistel osalejate ohutuse tagamine on kaitseväe jaoks alati kõige kõrgem prioriteet. Konkreetsesse juhtumisse ja selle osas läbi viidud distsiplinaarjuurdluse järeldustesse suhtume täie tõsidusega. See on tõsiste tagajärgedega õppetund, millega peame tulevikus lahinglaskmiste korraldamisel arvestama ning meie eesmärgiks on, et taolisi olukordasid enam kunagi ei tekiks,” ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

26. mail kaitseväe keskpolügoonil toimunud lahinglaskmistel tekkis olukord, kus maastikul tegutsenud kattegrupp jäi laskeharjutuse käigus nendega samal laskeväljal koos tegutsenud ründegrupi laskesektorisse, mille tagajärjel sai 12. jalaväepataljoni reservväelane kuulitabamuse.

Sõjaväepolitsei hinnangul tekkis reservväelasega juhtunud intsident erinevate halbade kokkusattumiste koondina.

Lahinglaskmistel osalenud üksustele viidi läbi nõuetekohane ohutustehniline instruktaaž. Ohutuse tagamiseks olid maastikul laskeharjutust sooritavatele üksustele tulepiiranguteks määratud ka visuaalsed orientiirid. Kuid tulenevalt maastiku ja laskeharjutuse eripäradest, kus laskmine toimus kinnisel maastikul ja liikumisega ning sõdurid vahetasid tulepositsioone ja –suundi, tekkis sellest hoolimata ohtlik olukord. Vea avastamisel peatati harjutus läbiviijate poolt koheselt.

Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakond on saanud ülesandeks korraldada lahinglaskmistel toimunud vahejuhtumi osas igakülgne analüüs, et selgitada välja, kas hetkel kehtivad kõrgendatud väljaõpperiskiga tegevuste korraldamist reguleerivad õigusaktid on piisavad, et tagada osalejate maksimaalne ohutus. Samuti on peastaabi väljaõppejaoskonnale antud ülesanne täiendada ohutustehnilisi eeskirju, võttes arvesse sõjaväepolitsei distsiplinaarjuurdluse tulemusi.

Eelkõige seisnevad sõjaväepolitsei esitatud ettepanekud kõrgendatud riskitasemega laskeharjutuste planeerimise ja läbiviimise kontrolli tugevdamises, osalevatele üksustele kasutatava maastiku põhjalikumas tutvustamises, täiendava treeningu korraldamises ning laskeharjutuse planeerijate ja läbiviijate ülesannete ja rollide täpsustamises.

Viimased uudised