Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Fotol jääkaart, temperatuuri kontuurid ja satelliitpildid (Sentinel-2 ja Sentinel-1).

Talvised ilmad ja püsivad miinuskraadid katavad järjest enam veekogusid jääga. Keskkonnaagentuuri uue jääseire rakenduse abil saab koguda ja töödelda erinevat jääinfot, mis on abiks nii riigile kui ettevõtlussektorile hoidmaks kokku kulusid, et näiteks talvise navigatsiooniperioodi ajal teadlikult kurssi planeerides suurtest ja raskesti läbitavatest jäämassiividest mööda sõita.

Uus kaugseirepõhine jääseiresüsteem võimaldab tuvastada erinevaid merejää tüüpe (kinnisjää, tihe jää, hõre jää, jää algliigid, jm), jäänähtuseid (rüsid ja lahvandused) ning lisaks saab jälgida jää olukorda ka suurematel järvedel. Kaugseire andmete abil saab hinnata ka jääkatte ulatust ning jääolude dünaamikat. „Kvaliteetse jääinfo olemasolu aitab kiiremini reageerida päästetöödel, teha kasvavate energiahindade taustal majanduslikult kuluefetiivsemaid valikuid ja olla leevenduseks elukalliduse tõusul,“ ütles Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala ja lisas, et täpsemad andmed on abiks näiteks nii laevadele, jäämurdjatele kui ka PPA patrullidele konkreetse trajektoori planeerimisel või harrastuskaluritele ohutumate otsuste tegemiseks. „Satelliitpiltidel põhineva teenuse väljaarendamisest tulenev kütuse kokkuhoid võib olla sõltuvalt talve iseloomust kuni miljon eurot aastas,“ kommenteeris Ala.

Projekti tulemusena on loodud operatiivne kõrglahutuslike satelliitandmete töötlussüsteem, tänu millele on Sentinel-1,-2,-3 andmete kättesaadavus ning töötlus operatiivsem. Ala sõnul tõuseb läbiviidud projekti tulemusena oluliselt ka jääkaardi teenuse kvaliteet. „Kuna jääinfo koostamisel kasutatavad kaugseire andmed jõuavad töötlusesse senisest operatiivsemalt, siis saame  omakorda ka jääkaardi koostamisel aluseks võtta reaalajale lähedasemad andmed,“ lisasTaimar Ala. Tema sõnul tunnevad jääseiresüsteemi vastu huvi juba ka kolleegid naaberriikidest, muuhulgas nomineeriti jääkaart ka innovaatilise lahendusena Eesti digi-teenuste konkursil.

Avalikkusele on kättesaadav interaktiivne jääkaardi veebirakendus aadressil https://jaakaart.envir.ee/, kust tavakasutaja saab igapäevaselt jälgida erinevaid satelliitpilte ja merejääkaarte. Täiendavalt jõuavad veebirakendusse ka jääpaksuse vaatlused, mida hakatakse koguma nii riikliku ilmaäpi ILM+  ning veebipõhise jäävaatluste sisestusvormi abil  https://jaavaatlus.envir.ee/. Usaldusväärsete jäävaatlusandmete kogumiseks on kokkulepped ka  PPA ning PA-ga.

Uus jääseiresüsteem on valminud koostöös Taltech Meresüsteemide Instituudiga, Keskkonnaministeeriumi Infotehnloogiakeskusega, CGI Eesti AS-i, Rain Elken (GIS rakenduse arendaja) ning välispartneriga Brockmann Consult ja Maa-ametiga. Jääkaardi finantseerimisallikaks oli Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondid.  Keskkonnaagentuur teostab Eestis riiklikku jääseireteenust, et tagada Läänemerel operatiivne jääinfo.

Viimased uudised