Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valminud on uus töövahend maakondlikele jahindusnõukogudele ja jahimeestele – kihiline teemakaart, mis annab ülevaate viimase pooleteise aasta jooksul registreeritud hirvlaste tekitatud metsakahjustusteste paiknemisest. 

Kaart on täienduseks eelmisel nädalal ilmunud ulukiaruande soovitusele: „Küttimisvajadusi tuleks jahipiirkondade tasemel paremini kaardistada ning küttimise suunamisel senisest oluliselt enam lähtuda tegelikest oludest ja kahjustuste ohust”. Eesmärgiks on küttimist suunata eeskätt piirkondadesse, kus ulukhirvlaste tekitatud kahjud ja sellest tingitud arvukuse reguleerimise vajadused on kõige suuremad.

Sel viisil toimides on võimalik ära hoida ulatuslikumad kahjud metsaomanikele ja samas on see oluliselt säästvam kogu ulukiasurkonnale.

Aruanne ja kaart on leitav https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/kuttimine

Kaardi autor Rauno Veeroja selgitab:  „Tegemist on kihilise pdf-vormingus kaardiga, millel saab vastavalt soovile erinevaid kaardikihte sisse ja välja lülitada. Informatiivseks muutub kaart eelkõige suurendatud vaates. Kaardi vaatamiseks ja selle võimaluste korrektse toimimise tagamiseks on soovitav vastav fail võrgulehelt alla laadida ning selle avamiseks ja vaatamiseks kasutada Acrobat Reader’t. Kaardi vaatamisel otse veebist on soovitav kasutada Internet Explorerit, sest teised veebilehitsejad ei pruugi seda korrektselt kuvada.”

Kaart on koostatud ulukiseire aruande lisana ning koostamisel on kasutatud metsaregistris olevaid metsateatiste ja metsakaitseekspertiiside andmeid (Keskkonnaamet) ning RMK metsakorralduse ja metsakasvatustalituse kogutud infot.

Viimased uudised