Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna korraldas Keskkonnaagentuur virtuaalse infopäeva, kus avalikustas statistilise metsa inventeerimise (SMI) värsked andmed Eesti metsavaru kohta ning tegi teatavaks 2019 aasta raiemahu eksperdihinnangu.

„On üha olulisem, et meil oleks metsadest ja nende seisukorrast olemas täpne ning selge ülevaade. Tänu SMI-metoodikale, mida kasutame juba 1999. aastast ja Keskkonnaagentuuri ekspertide tööle oleme saanud teha olulisi otsuseid.“ lausus Keskkonnaminister Rene Kokk.

„Keskkonnaministeerium on nendele andmetele tuginedes astunud mitu olulist sammu – kuulutanud välja kaitsealadel linnurahu tagamiseks raierahu ja võtnud agentuuri andmed aluseks  lageraielangi maksimaalset lubatud pindala vähendamisel seitsmelt hektarilt viiele.“ lisas Rene Kokk.

Värske ülevaate kohaselt on Eestis metsamaad kokku 2 332 600 hektarit (2018. aastal: 2 330 800) ehk 51,4 protsenti kogu maismaa pindalast (koos veekogudega). Metsaga metsamaa pindala oli meil 2019 aastal 2 142 000 hektarit.

Kaitse alla kuulub Eesti metsamaast 25,4 protsenti ning ligi 39 protsenti puistutest on meie metsades üle 60 aasta vanad. Eesti metsades leidub kõige rohkem männikuid (31,1 protsenti), kaasikuid (29,3 protsenti) ja kuusikuid (18,9 protsenti).

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul on inimeste soov ja vajadus kiiremalt täpsemate metsaandmete vastu ajas kasvanud. „Seetõttu on oluline ka SMI kui ühe olulise andmete kogumise meetodi pidev arendamine ja täiendamine. Oleme võtnud kasutusele  kaugseire meetodeid, et saada kiiremat indikatsiooni metsa tagavara muutusest.“

2019. aasta raiemaht on Keskkonnaagentuuri spetsialistide eksperdihinnagu järgi (satelliidipiltidelt leitud lagedate alade võrdlus lageraieteatistega) hinnanguliselt 11 300 000 tihumeetrit.  SMI alusel oli 2018. aasta raiemaht 12 741 000 tihumeetrit (võrdluseks 2017 aastal oli see 12 508 240 tihumeetrit).

Keskkonnaagentuuri poolt iga-aastaselt läbi viidav statistiline metsainventuur on valikuuring, millega saab operatiivselt ja ökonoomselt teavet metsade kohta. Meetod võimaldab objektiivselt jälgida metsa dünaamikat riigis tervikuna. SMI põhiülesandeks on metsade ja seal toimuvate muutuste kirjeldamine, sealhulgas raieülevaate andmine.

Täpsemate metsagraafikutega on võimalik tutvuda Keskkonnaagentuuri kodulehel.

Viimased uudised