Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Keskkonnaagentuur

Alates tänasest võib Keskkonnaagentuuri uuenenud veebilehel ilmateenistus.ee jälgida operatiivselt Peipsi järve lainetust. Mustveest nelja kilomeetri kaugusel asuv lainemõõtja edastab reaalajas infot laine kõrguse, sageduse ja suuna kohta.

Uue teenuse eesmärgiks on varustada Peipsi järvel navigeerijaid sh. väikelaevnikke, kalamehi ja veesportlasi olulise ja eluliselt tähtsa infoga ning vajadusel anda ohtliku ilmanähtuse hoiatust. Mai keskel Peipsi järvele paika saanud seade kannab nime Lainepoiss ning on välja töötatud WiseParker OÜ poolt koostöös TalTechi meresüsteemide instituudiga.

Keskkonna­agentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk ütles, et Lainepoiss on vajalik täiendus olemasolevale Peipsi poijaamale. „Kui poil asuv ilmajaam saadab kord tunnis ilmainfot, siis lainemõõtja edastab andmeid kolm korda tunnis. Ilmaolud kalda ääres ja avajärvel on sageli erinevad. Lainepoi annab olulist laineinfot järvel, eriti idakaarte tuultega. Veeliiklejad saavad nüüd selle info põhjal hinnata, kas järvele minek on ohutu,“ rääkis Põldnurk.

Lainepoisiga samas kohas asub ka Keskkonnaagentuuri poijaam, mis mõõdab ja edastab ilmainfot ning veekvaliteedi näitajaid. Eestis ainus omataoline poijaam mõõdab lisaks meteoroloogilistele näitajatele (õhutemperatuur, tuule kiirus ja suund, õhurõhk) ka Peipsi järve veekvaliteeti (veetemperatuur, hapnikusisaldus, hägusus, pH, elektrijuhtivus). Lainemõõtja abil on jäävabal perioodil võimalik lisaks poijaama poolt edastatavatele andmetele saada informatsiooni ka sealse lainetuse kohta (laine kõrgus, sagedus ja perioodilisus). Andmed on avalikult reaalajas kättesaadavad ilmateenistus.ee veebilehel.

Järvel liiklejatel palume poijaama läheduses olla tähele­panelikud ja ettevaatlikud ning hoida sellest vähemalt 100 meetri kaugusele, et vältida poi ja lainemõõtja ankru­liinidesse sõitmist. Pimedal ajal töötavad mõlemal seadmel plinktuled.

Mõlemad seadmed jäävad järvele novembrini, mil Peipsile võivad hakata tekkima esimesed jäänähtused. Siis viiakse seadmed talvekorterisse ja tuuakse uuesti järvele järgmise aasta mais.

Poijaama ja Lainepoisi asukohas on Peipsi järv umbes 6 meetrit sügav ja kuigi järv on väga suur, annab valitud asukoht küllaltki ülevaatliku pildi terve järve seisundist.

Keskkonnaagentuur teostab Peipsi järvel riikliku keskkonnaseire kahte allprogrammi – Peipsi- ja Võrtsjärve randade seire ning Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire. Lisaks teeme ka Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemilist seiret. Senistest seiretulemustest ja teadusuuringutest on selgunud, et Peipsi järve ökosüsteem on ebastabiilses seisundis ja tema tulevik on raskemini prognoositav kui varem arvatud. Häired Peipsi ökosüsteemis võivad kujutada ohtu järve bioloogilisele mitmekesisusele, ökosüsteemi tervisele ja funktsioneerimisele aga ka inimestele olulistele kalavarudele ja magevee ressursile.

Lainepoiss. Foto: Keskkonnagentuur

Viimased uudised