Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

katuserahad

Järgmise aasta riigieelarve nn katuseraha jagamisel hoolitsesid riigikogu liikmed Põlvamaal kõige rohkem Põlva ja Räpina valla eest, eraldades sinna kokku 125 000 eurot.

Katuserahad on riigikogu liikmete poolt riigieelarvesse lisatud otseeraldised kohalikele omavalitsustele ning vabaühendustele, mille jagamisel on määravaks teguriks piirkonnast valitud riigikogu liikmete isiklikud eelistused.

Järgmise aasta eelarvest toetatakse Põlvamaal sel viisil kokku 31 projekti kogumaksumusega 219 300 eurot. Rahaeraldisi jagub kõige rohkem Põlva ja Räpina valda, samas kui Ahja, Kanepi, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vald riigikogulaste soosingut ei pälvinud.

Kõige suurema ühekordse toetuse saab Räpina vallavalitsus, kellele eraldatakse 20 000 eurot Sillapää lossi (pildil) renoveerimiseks. Suuruselt teine eraldis läheb samuti Räpina valda ja Sillapää lossile – 19 000 eurot esimese korruse remondiks. Kokku saab Räpina vald katuserahadest 54 000 eurot.

Pillid ja pühakojad

Teistest suurematest eraldistest läheb tuleval aastal 15 000 eurot MTÜle Tegus Veriora noorte tehnikamaja sisustuse soetamiseks ja Veriora Perenaiste seltsi liikmete koolitamiseks.

Põlva valla suurim toetust leidnud projekt on 11 000 euro eraldamine Põlva muusikakoolile pillide ostmiseks.

Kuigi Põlva vald saab katuserahadest üldsummana kõige suurema noosi – 71 000 eurot – on summa jagunenud väiksemate eraldistena kokku 13 projekti vahel, hõlmates lasteaedadele arvutite ostmist ja pühakodade remonti.

Maakonnaüleselt on eraldatud näiteks 5000 eurot MTÜle Liikumine Põlvamaa Kodukant külavanemate ametimärkide tegemiseks. Samuti on kokku 8000 eurot tulemas läbi Võru Instituudi Põlva Talurahvamuuseumile ekspositsiooni ja sisustuse uuendamiseks.

Vaata tabelist, kuhu ja milleks raha läheb.

Arved Breidaks

2017. aasta „katuseraha” jagunemine Põlvamaal
EESMÄRK SUMMA (eurot)
Räpina Sillapää lossi remont 20 000
Räpina Sillapää lossi I korruse remont 19 000
Veriora noorte tehnikamaja sisustus ja
perenaiste seltsi koolitused 15 000
Põlva muusikakooli pillide ost 11 000
Lutsu Teatri seltsi lavainventar ja helitehnika 10 000
Hanikase ja Lepassaare küla tänavavalgustus 10 000
Laheda valla lastekaitse- ja noorsootöö 10 000
Värska tervisespordikeskuse vahendite ost 10 000
Orava laululava tantsupõrand ja pingid 8000
Räpina Linte külakeskuse mänguväljak 8000
Mikitamäe põhikooli mänguväljak 7000
SA Räpina inkubatsioonikeskus
glasuurimisahju ja klaaskapi ost 7000
Põlvamaa külvanamenate ametimärgid 5000
Krootuse hooldekodu med.inventari ost 5000
Tilsi sotsiaalkeskuse invavahendite ost 5000
Põlva Lepatriinu lasteaia arvutite ost 5000
Põlva Mesimummi lasteaia arvutite ost 5000
Põlva Talurahvamuuseumi ekspositsioon 5000
MTÜ Munalinn Intsikurmu festival 5000
MTÜ spordiklubi Serviti tegevustoetus 5000
Värska raamatukogu inventar 5000
Põlva Päntajalad rahvarõivad 5000
Peri sotsiaalkeskuse remont 5000
Rosma haridusselts remonditoetus 5000
Põlva keskraamatukogu uudiskirjanduse ost 4000
Põlva Elu Sõna kogudus laste suvelaagri korraldamine 4000
EELK Põlva kiriku remont 4000
MTÜ Natura Nudus ravimtaimede kuivatusmasina ost 3300
Veriora noorte tehnikamaja sisustus 3000
Moisekatsi Elohelü korraldamine 3000
Karilatsi muuseumitare sisustus 3000
KOKKU 219 300

Allikas: riigikogu

Viimased uudised