Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Freepik.com

Igal kevadel lõpetab Eestis umbes 11 000 õpilast põhikooli. Keskhariduse omandamiseni jõuab nelja aastaga keskmiselt 80 protsenti. Ülejäänud viiendik ehk umbes kaks tuhat noort jääb aga põhiharidusega.

Madal haridustase tekitab hilisemal tööturul ebavõrdsust ja suurendab tõenäosust, et paljud inimesed ei pruugi saada tulevases elus majanduslikult hakkama.

Samas ei ole paljud haridustee katkemise põhjused õpilase enda kontrolli all, vaid mõjutatud õpilaste taustast.

Kampaania „Kaotatud 2000” eesmärk on juhtida tähelepanu faktile, et iga õpilane ei alusta kooliteed võrdselt stardipositsioonilt ning vaatamata headele PISA tulemustele mõjutab paljude Eesti õpilaste tulemusi hariduslik ebavõrdsus. Hariduslik ebavõrdsus tähendab, et õpilaste haridustulemuste erinevused on seletatavad tunnuste või teguritega, mis ei sõltu neist endast, nagu sotsiaalmajanduslik taust, vanemate haridus või emakeel. Näiteks kodune toetus või rahalised võimalused võivad määrata, kas edasiõppimine on logistiliselt võimalik või üldse julgustatud.

Kampaania taga seisab SA Noored Kooli, mis toob 2-aastase hariduse eestvedajate arenguprogrammiga koolidesse võimekad ja motiveeritud õpetajad, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Noored Kooli osalejad õpetavad vaid koolides, kus põhiharidusega piirduvaid õpilasi on praegu Eesti keskmisest rohkem.

Noored Kooli tegevjuht Annika Küngas sõnab: „Koolis saab ebavõrdsuse tagajärgi tasandada ning Noored Kooli osalejad keskenduvad muuhulgas laste õppimis- ja suhtlemisoskuste arendamisele ning teevad koostööd kooli kollektiiviga, et kogu süsteem oleks õpilasi toetav.”

„Kaotatud 2000” kampaania eesmärk on tuua mitmeid õpilasi puudutav probleem esile ning panna igaüht mõtlema, kuidas tema saab toetada noori enda elus ja mida laiemalt ära teha, et iga õpilane Eestis saaks väga hea hariduse. Kampaania raames sündis kampaania maandumisleht nooredkooli.ee/kaotatud2000, mis jagab näpunäiteid kuidas lapsevanemana, õpetajana või koolijuhina saame suunata ja toetada õpilasi jätkamaks nende haridusteed.

Viimased uudised