Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuigi Eesti monopoolne võrguettevõte Elektrilevi põhjendab käesolevast aastast rakendunud väiksema tarbimise trahvimist vajadusega hooldada elektriliine, kumab selle otsuse tagant hoopis soov maksustada korteriühistuid. Ja seda kõige salakavalamal kombel – kasutades ühistutele endile kuuluvaid elektrikaableid.

Nimelt hakkasid paljud korteriühistud üle Eesti viimastel aastatel kasutama trepikodades kokkuhoiu eesmärgil LED-valgusteid ja üldelektri tarbimine on vähenenud. Selle peale saatis Elektrilevi OÜ tänavu 21. jaanuaril välja teate, mille kohaselt lisandub alates 1. jaanuarist 2018 tarbimiskoha arvele kuutasu summas 1,50 eurot (käibemaksuga), kui tarbimiskohas 2017. aastal tarbimine puudus või oli alla 250 kWh.

Arvatavalt kehtestas Elektrilevi sellise 1,5-eurose kuutasu just korteriühistute maksustamiseks, kuna säästlikumad ühistud on vahetanud vanad valgustid LED-ide vastu ja trepikodade valgustamine ei tarbi enam nii palju energiat. Kuigi kortermajade kogutarbimine liitumispunktis on suurem kui 250kWh kuus, siis seda Elektrilevi paraku ei arvesta. Arvestatakse korteriühistule kuuluvas kaabelvõrgus iga arvestit eraldi.

Tänaseks päevaks on saanud teate kuutasu rakendumise kohta paljud korteriühistud, kuigi ühistute liitumispunktid asuvad enamasti väljaspool maja ja arvestid asuvad majas sees. Seega kasutab Elektrilevi OÜ omavoliliselt üle tuhande kilomeetri korteriühistute kaableid ja seda juba palju aastaid oma ärilisel eesmärgil, tasumata seejuures ainsatki eurot kaablite kasutuse eest ühistutele. Samas on korteriühistu kohustatud hooldama ja renoveerima kaabelvõrku samamoodi nagu Elektrilevi OÜ oma võrke.

Pärast helistamist Elektrilevi OÜ klienditelefonile 777 1545 selgus, et Elektrilevi OÜ ei saa aktsepteerida ühtegi arvet, mida korteriühistu võiks neile esitada, kuna vastav seadus ja reglement puudub. Seega väideti, et korteriühistutel puudub igasugune õigus saada tasu oma kaabelvõrkude koormamise eest. Samas Elektrilevi OÜ küsib iga tarbija käest võrgutasu, seda ka nende käest, kelle kaabelvõrke ta kasutab.

Elektrilevi OÜ on aastal 2016 deklareerinud äritulusid 260,4 miljonit eurot ja sellest puhaskasumit 60,7 miljonit eurot. Investeerinud on ettevõte oma võrkudesse 88,5 miljonit eurot. 2016. majandusaasta aruande kohaselt on Elektrilevi OÜ jaotamata kasumit tekkinud 220,3 miljonit eurot.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised