Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: Pexels

Moller Baltic Impordi tellimusel Eestis läbi viidud uuringu kohaselt tajub autoga isiklikku suhet 29 protsenti autoomanikest – mida nooremad autokasutajad, seda rohkem isiklikku suhet tajutakse. 14 protsednti omanikest on autole pannud ka nime, millest levinuimaks osutus Nunnu, Hubert, Sirje, Tibu, Tupsu ja Volli.

2023. aasta märtsis läbiviidud veebiküsitlusele vastas 700 autoomanikku üle Eesti. Neist 29% pidas autot partneriks, kellega tajub isiklikku suhet.  Enim tajusid autoga „lähisuhet” just nooremad inimesed: kui 18-29aastastest vastajatest märkis seda koguni 44%, siis 60-aastaste ja vanemate seas oli väitega nõustujaid vähem kui viiendik. Anonüümsem suhe autoga kasvas koos vanusega: mida vanem eagrupp, seda vähem isiklikku suhet tajuti ja seda rohkem vastati, et auto on tarbeese, millega liigutakse punktist  A punkti B.

„Kui räägitakse, et tänapäeva tehnoloogiast tulvil maailmas liigume pigem suureneva suhete anonüümsuse suunas, siis arvaksin, et ka autodesse suhtutakse üha rohkem kui pelgalt tarbeesemesse. Uuring näitab aga hoopis vastupidist trendi – noorema elanikkonna seas on tunduvalt rohkem neid, kes tajuvad autot partneri või sõbrana või peavad oma identiteedi osaks,” ütles Moller Baltic Impordi Eesti piirkonna müügijuht Kristjan Salak. Küsitlus erinevate automarkide omanike seas viidi läbi osana Volkswageni 85. sünnipäeva kampaaniast, millega otsiti eriliste lugudega Volkswageneid üle Eesti. Eestis registreeritud 950 000 sõidukist moodustavad kõige suurema osa ehk 118 056 just Volkswagenid. Konkursile laekunud pea 300 kandidaadi seast valitud 10 erilist lugu on sel nädalal Volkswagen Eesti FB lehel rahvahääletusel. „Need lood kinnitavad ilmekalt, et auto pole paljude inimeste jaoks pelgalt tarbeese, vaid pereliige, sõber, reisikaaslane.”

Meeste ja naiste vahel autosse kui partnerisse suhtumisel erinevust ei olnud, kuid märgatavalt rohkem tajusid isiklikku suhet Tallinna (34%) või muu suurema linna elanikud (43%) võrreldes maal (28%) või väiksemas linnas elavate inimestega (24%). Oma identiteedi osaks pidas autot kümnendik vastajatest, sealjuures mehed pisut rohkem kui naised.

14% vastanutest on oma neljarattalisele sõbrale andnud ka nime ja 11% teab kedagi, kelle autol on nimi. Kõige rohkem on oma autole nimesid pannud 30-39aastased vastajad (18%). Kõige sagedamini mainiti auto hüüdnimeks olevat Nunnu ning enam kui kord nimetati ka Hubertit, Sirjet, Tibu, Tupsut ja Vollit.

Oma auto eest hoolitsemisel nimetati enim tehnilise rikkega kohest tegelemist, korrapärast hooldust ja asjaolu, et enne sõidukisse istumist klopitakse jalad puhtaks. Tehnilise rikkega tegelevad koheselt rohkem naised (82% võrrelduna 74%-ga meeste seas), samuti on naised pisut usinamad jalanõude puhtaks kloppijad (74% vs 69%). Seevastu vähemalt kord kuus autoga pesulas käijate seas on rohkem mehi (39% meestest vs 32% naistest autoomanikud). 

Autoostul on tähtsaim töökindlus ja madal kütusekulu

Autoostul on küsitluse järgi mehed naistest mõnevõrra margitruumad – 14% meestest väitis, et jääb auto ostmisel margitruuks, naistest nõustus samaga 11%. Margitruudus seostus vanuse kasvuga: mida vanem eagrupp, seda suurem oli margitruuks jääjate osakaal.

Autoostul pidasid vastajad ülekaalukalt olulisimateks näitajateks töökindlust ja madalat kütusekulu – mõlemat väärtustas ligi 70% vastajatest. Volkswageni omanikud pidasid teiste automarkide kasutajatest mõnevõrra tähtsamaks töökindlust (73% VW vs 68% muude automarkide omanikud) ja võimalikult mitmekülgset varustuspaketti (20% vs 17%). Vähem oluliseks pidasid nad disaini (12% vs 17%) ja parimaid tehnilisi näitajaid (25% vs 29%). Veel eristas Volkswageni omanikke rikke korral sellega koheselt tegelemine (81% vs 74%) ning huvitava asjaoluna ka näiteks rahulikuks jäämine olukorras, kui parklas on keegi auto külge uksega riivanud. Viimasel juhul vastas 32% Volkswageni omanikest, et sellises olukorras ta „ei muretse, sest kindlustus lahendab selle”, samal ajal kui muude autoomanike seas esines sama vastust 28%. „Küsitluse puhul tundub, et Volkswageni kasutaja ei ole niivõrd edev, vaid pigem pragmaatiline, rahulik ja kahe jalaga maa peal. Samuti hindab ta töökindlust ja vastupidavust, mida Volkswagen kindlasti pakkuda suudab,” ütles Salak.

Üle-eestilise veebiuuringu viis märtsikuus läbi uuringufirma Norstat Eesti, millele vastas 700 autoomanikku alates 18. eluaastast.

Vaata ka: Auto täisteenusrent

Viimased uudised