Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sellise tara on Taara linnaosa elanikud ehitanud ette linna pargimaale.

Võru linnavalitsus jätkab Taara sõjaväelinnakuga seoses kaitseväelt raha väljapressimisega ja korraldab selleks esmaspäeval, 15. oktoobril Kandles uue rahvakoosoleku.

Linnavalitsus on saatnud laiali vastava teate, milles kutsutakse inimesi 15. oktoobril kell 17.30 Kandlesse.

Nimelt tahab kaitseväe Taara linnak riigikaitselisel maal laieneda ning selleks on maa-ametilt nõusolek olemas. Vahele astus aga Võru linnavalitsus, kes nõuab riigilt 900 000 eurot kompensatsiooni. Põhjuseks toob linnavalitsus asjaolu, et sõjaväelinnak häirib ümberkaudseid inimesi. Raha eest tahetakse laiendada olemasolevaid Taara linnaosa tänavaid, ehitada kõnniteed ning rajada samasse Taara linnaossa 100 000 eurot maksev mänguväljak.

Kaitseväe rajatisi haldav Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus saatis Võru linnavalitsusele 24. septembril vastuskirja. Kirja sisu pole Võru linnavalitsus oma dokumendiregistris avalikustanud, aga linnavalitsuse teatest võib välja lugeda, et kaitsevägi pole väljapressimisele allunud ja on raha maksmisest keeldunud.

Pealtnäha on kõik ilus: linnavalitsus justkui kaitseb ümberkaudseid elanikke, keda häirib Taara linnak. Võru linnavalitsuse tegevuse muudab aga kahtlaseks asjaolu, et samal ajal tahab linn nendele samadele ümberkaudsetele elanikele ära kinkida maa, mille elanikud on omavoliliselt ja seadusevastaselt hõivanud. Sellisele omavolile on tähelepanu juhtinud Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Tarmo Piirmann. Probleem on tõsine, sest linnavalitsus on isetegevust aastaid käed rüpes pealt vaadanud.

Nüüd tahavad needsamad omavolilised hõivajad ehk skvotterid ajada linnavalitsuse kaudu oma käe riigi taskusse. Ja linnavalitsus laseb sel kõigel sündida! Kas annab suuremat jultumust ette kujutada?! Linnavalitsus laseb sel kõigel sündida vaatamata asjaolule, et kaitsevägi on üks Võru linna suuremaid tööandjaid ja linnale väga vajalik ning kasulik partner. Linnavalitsus peaks, vastupidi igati kaitseväe tegevusele kaasa aitama ja Taara linnaku arengut tervitama, aga selle asemel töötatakse sellele vastu.

Miks linnavalitsus kaitseväe vastu ja seaduserikkujate pilli järgi tantsib, on suur mõistatus. Kui muidu mõõdab Võru linnavalitsus kõiki seadusi ja rohukõrte pikkusi joonlauaga ning teeb inimestele ettekirjutusi, siis Taara linnaosas vaadatakse ulatuslikele seaduserikkumistele läbi sõrmede.

Arusaamatu on linnavalitsuse tegutsemine sõjaväelinnaku vastu, kuna Taara linnaosa puhul on tegemist ajaloolise sõjaväe territooriumiga. Seal tegutseb legendaarne Kuperjanovi jalaväepataljon, Eesti kaitseväe üks eliitüksusi. Et sellele kõigele vastu töötada, selleks peab olema linnavalitsuse liikmetel asjas mingi väga suur isiklik huvi.

LÕUNAEESTLANE.

Kommentaarid

Viimased uudised