Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja
Eile ja täna kogunesid Brüsselis Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid arutamaks Ukraina toetamist, Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime tugevdamist ja rännet, sealhulgas tegevusi ELi välispiiri tugevdamiseks. Ukraina-teemalisel arutelul osales lisaks Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

„Venemaa valmistub uueks suureks pealetungiks ning meie abi Ukrainale peab olema piisav, et sellele vastu astuda, sest Venemaa moonavarud ei ole veel ammendumas,“ sõnas peaminister Kaja Kallas. „Veelgi enam, meie sõjaline toetus peab aitama Ukrainal Vene väed oma territooriumilt välja lüüa. Meie sõnad peavad muutuma tegudeks. Kõik partnerid saavad ja peavad tegema rohkem Ukraina toetamiseks. Samuti saame asuda kiirelt tõstma Euroopa kaitsetööstuse tootmisvõimekust. Võiksime sarnaselt COVID-19 vaktsiinihangetega korraldada laskemoona ühishankeid, mida liikmesriigid rahastaksid, Euroopa Komisjon aitaks läbi viia ning laskemoona saaks otse Ukrainale üle anda,“ selgitas peaminister.

Samuti märkis Kallas, et kohtumisel arutasid Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid, kuidas jõuda kiiremini rahvusvahelise erikohtu loomiseni Venemaa agressioonikuriteo uurimiseks ja Venemaa külmutatud vara kasutusele võtmiseks Ukraina abistamiseks. „Kõik, kes on agressioonikuriteo taga, peavad kandma vastutust. Keegi ei saa jääda puutumatuks. Just seetõttu rahvusvahelise erikohtu loomine nii oluline,“ rõhutas Kallas. Peaminister lisas, et Euroopa Liidu liidriroll on siin ja külmutatud vara kasutusele võtmiseks hädavajalik ning parima lahenduse leidmiseks tuleb liikmesriikidel koos komisjoniga ühiseid jõupingutusi jätkata,“ sõnas peaminister.

Peaministri sõnul kinnitas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi riigi- ja valitsusjuhtidele Euroopa Liidu ühtse tegutsemise olulisust Venemaa agressiooni peatamisel ja tagasilöömisel. „Meie ühtne tegutsemine aitab Ukraina võidule,“ sõnas peaminister.

Riigi- ja valitsusjuhid arutasid majanduse konkurentsivõime suurendamist

„Konkurentsitihe siseturg on Euroopa Liidu majandusliku edu ja heaolu allikas. Arutasime, kuidas tugevdada siseturgu, sest see on meie majanduskasvu ja edu alus ning selles peitub Euroopa majanduse tugevus. Ühtse turu aluspõhimõtteid ja nende kaitsmist ei tohi ära unustada ka kriisiolukorras toetusi jagades,“ ütles peaminister.

„Pikas plaanis tagab konkurentsivõimelise Euroopa vaba turg, mitte toetused ja riigiabi. Kui me näeme turutõrget, siis ei lahenda seda toetuste ja laenudega, vaid meie ülesanne on see kitsaskoht lahendada. Turutõrkeid tuleb lahendada tegeledes juurpõhjustega,“ selgitas peaminister Kallas.

Riigi- ja valitsusjuhid otsustasid Euroopa tööstuse konkurentsvõime tõstmiseks ja tööstuse tugevdamiseks siseturu reeglite lihtsustamine ja riigiabireeglistiku muutmine. Samuti otsustati rohetehnoloogia loomiseks ja tootmise kiirendamiseks olemasolevate rahastusskeemide muutmine. Arutelu sel teemal jätkub märtsis järgmisel Euroopa Ülemkogul.

Euroopa Ülemkogu arutas ELi välispiiri kaitsmist

Euroopa Ülemkogu arutas ebaseadusliku rändega seonduvat ja Euroopa Liidu välispiiri kaitse tugevdamist. Peaministri sõnul tuleb Euroopa Liidul tegeleda jõulisemalt ebaseadusliku rände ennetamisega. „Arutelu keskendus sellele, millised on meie võimalused toetada põgenike lähteriikides. Meil tuleb tegeleda ebaseadusliku rände põhjuste, mitte tagajärgedega, sealhulgas tuleb ennetada ka rände ära kasutamist poliitilistel eesmärkidel nagu nägime Valgevene puhul 2021. aastal,“ sõnas peaminister Kaja Kallas. „Leppisime kokku, et tugevdame koostööd lähteriikidega tagasivõtupoliitika osas. Samuti liigume edasi Euroopa Liidu välispiiri tugevdamisega ja meie-sarnaste piiririike toetamisega valve tõhustamisel ja kaitsmisel,“ lisas Kallas.

Mitteametliku erakorralise Euroopa Ülemkogu järeldused: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2023/02/09-10/

Viimased uudised